Zaproszenie na konferencję Urzędu Patentowego RP, 26-27 marca 2015

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Przedstawiciela Redakcji do udziału w VIII edycji Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Wzornictwo w strategii firmy”, która odbędzie się w dniach 26-27 marca br. w siedzibie...

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP w 2015 r. pt. „UDZIAŁ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W ŻYCIU GOSPODARCZYM W KRAJACH ZAMIESZKANIA” Celem konkursu o nagrodę marszałka Senatu w 2015 roku jest pokazanie udziału Polonii i Polaków za granicą w życiu...

Warsztaty „Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE”

W dniu 20 lutego 2015 roku po blisko pięciu latach prac Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Teraz dokument czeka na podpis Prezydenta. Jeśli nie będzie prezydenckiego veta...

Związek Literatów Polskich zaprasza

Związek Literatów Polskich oraz Liczna Grupa Artystów zaprasza na program słowno-muzyczny „Przynoszę zapach minionych lat w koszu z wikliny…” z udziałem literatów, plastyków, muzyków i fotografików. Program jest dedykowany osobom urodzonym w latach...

Światowy Festiwal Kwaśnicy

Światowy Festiwal Kwaśnicy to wydarzenie kulturalne , które również w szczególny sposób promuje kulturę całego regionu, a przede wszystkim regionalną kuchnię. W ciągu 3 dni trwania Festiwalu nie tylko Żywiec ale cała polska kibicuje organizatorom i wspiera w gotowaniu największej...

Technologie utylizacji azbestu – drogowskaz profilaktyki zdrowia

Projekt utylizacji azbestu poprzez termiczne przekształcenie jego struktury krystalicznej opiera się na dwóch podstawowych elementach, które decydować będą o wysokich kosztach zaproponowanego sposobu: rozdrabnianiu oraz ogrzewaniu w bardzo wysokich temperaturach. Dodatkowo, aby...

Sprzedaż bezpośrednia – rozmowy w Brukseli

W Brukseli odbędą się, planowane od tygodnia, rozmowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi marka Sawickiego z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andiukaitisem. Jednym z głównych tematów będą między innymi kwestie dotyczące możliwości prowadzenia na małą...

II edycja Festiwalu Chlebów Świata

Realizacją projektu będzie bezprecedensowa ekspozycja chlebów świata, pozwalająca poznać nie tylko dzieje chleba, ale też wszelkie jego odmiany występujące w różnych regionach świata. Taka prezentacja to podkreślenie uniwersalnego charakteru chleba, jako pożywienia, które w znanej...

Kongres Polskich Mediów Regionalnych i Lokalnych

Oblicza mediów w procesie transformacji ustrojowej i samorządowej VIII Kongres Polskch Mediów Regionalnych I Lokalnych 11-13.04.2015 r. W związku z jubileuszami 25-lecia wolnej Polski i Polski samorządu terytorialnego, 11-12 kwietnia w hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej oraz 13 kwietnia br. w...

Jedyne takie muzeum w Warszawie

Warszawskie Muzeum Chleba powstało z potrzeby ducha Mariana Pozorka, który postanowił ocalić od zapomnienia ginące dziś przedmioty ukazujące trudny kiedyś zawód piekarza. Wraz z żoną Grażyną zbiera od dawna pamiątki, wszelkiego rodzaju fotografie, maszyny i urządzenia piekarskie....