Związek Literatów Polskich zaprasza

Związek Literatów Polskich oraz Liczna Grupa Artystów zaprasza na program słowno-muzyczny „Przynoszę zapach minionych lat w koszu z wikliny…” z udziałem literatów, plastyków, muzyków i fotografików. Program jest dedykowany osobom urodzonym w latach...

Światowy Festiwal Kwaśnicy

Światowy Festiwal Kwaśnicy to wydarzenie kulturalne , które również w szczególny sposób promuje kulturę całego regionu, a przede wszystkim regionalną kuchnię. W ciągu 3 dni trwania Festiwalu nie tylko Żywiec ale cała polska kibicuje organizatorom i wspiera w gotowaniu największej...

Technologie utylizacji azbestu – drogowskaz profilaktyki zdrowia

Projekt utylizacji azbestu poprzez termiczne przekształcenie jego struktury krystalicznej opiera się na dwóch podstawowych elementach, które decydować będą o wysokich kosztach zaproponowanego sposobu: rozdrabnianiu oraz ogrzewaniu w bardzo wysokich temperaturach. Dodatkowo, aby...

Sprzedaż bezpośrednia – rozmowy w Brukseli

W Brukseli odbędą się, planowane od tygodnia, rozmowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi marka Sawickiego z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andiukaitisem. Jednym z głównych tematów będą między innymi kwestie dotyczące możliwości prowadzenia na małą...

II edycja Festiwalu Chlebów Świata

Realizacją projektu będzie bezprecedensowa ekspozycja chlebów świata, pozwalająca poznać nie tylko dzieje chleba, ale też wszelkie jego odmiany występujące w różnych regionach świata. Taka prezentacja to podkreślenie uniwersalnego charakteru chleba, jako pożywienia, które w znanej...

Kongres Polskch Mediów Regionalnych i Lokalnych

Oblicza mediów w procesie transformacji ustrojowej i samorządowej VIII Kongres Polskch Mediów Regionalnych I Lokalnych 11-13.04.2015 r. W związku z jubileuszami 25-lecia wolnej Polski i Polski samorządu terytorialnego, 11-12 kwietnia w hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej oraz 13 kwietnia br. w...

Jedyne takie muzeum w Warszawie

Warszawskie Muzeum Chleba powstało z potrzeby ducha Mariana Pozorka, który postanowił ocalić od zapomnienia ginące dziś przedmioty ukazujące trudny kiedyś zawód piekarza. Wraz z żoną Grażyną zbiera od dawna pamiątki, wszelkiego rodzaju fotografie, maszyny i urządzenia piekarskie....

Wspomnienie o Stefanie Morawskim – Dziadku

Mija 15 lat odkąd nie ma z nami Stefana Morawskiego – Dziadka, jak Go powszechnie nazywano. Zostawił nas 26 lutego 2000 roku. Ale przecież nie opuścił. Nie ma innego artysty, który byłby tak obecny tą swoją nieobecnością wśród przyjaciół i znajomych, w instytucjach i placówkach...

XXI Targi Wydawców Katolickich

Jesteśmy w bezpośrednim okresie, czasie przygotowawczym, organizacyjnym przed XXI TARGAMI WYDAWCÓW KATOLICKICH. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przesłanymi w związku ze zgłaszaniem publikacji do NAGRODY FENIKS 2015 oraz formularzami zgłoszeniowymi na XXI TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH...

Słowo zaufania ważniejsze niż jabłko i dolar

Kiedy w trudnym okresie początku roku 2015 obiecano dziennikarzom regionalnym, skupionym w Stowarzyszeniu Polskich Mediów, spotkanie z wiodącymi przedstawicielami Rządu wydało się to nie do końca możliwe. I tylko ci, którzy długo znają charyzmatycznego Szefa SPM wiedzieli, że tak...