Inauguracja projektu R4R – Regiony Dla Badań

W spotkaniu udział wzięli m.in.: wicemarszałek Jacek Kozłowski, dyrektor Biura Regionu Sztokholm Thomas Friis Konst, reprezentantka Komisji Europejskiej Marta Truco, przedstawiciele 8 regionów europejskich, a także licznie przybyli goście ze sfer nauki i biznesu.

Celem projektu R4R jest wykorzystanie europejskiej sieci naukowo-badawczej do stworzenia gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Województwo Mazowieckie zostało zaproszone do udziału w projekcie przez Region Sztokholmski, który jest koordynatorem międzyregionalnym projektu.

– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego realizuje Program RIS Mazovia w ramach 6. Programu Badawczego UE, dzięki któremu rozpoznaliśmy wstępnie potencjał naukowo – badawczy Województwa Mazowieckiego. Projekt R4R będzie pewnym uzupełnieniem RIS Mazovia, w którym szczególnie premiowana jest innowacyjność na rzecz rozwoju regionu – mówił wicemarszałek Jacek Kozłowski.

Projekt R4R koncentruje się na powiązaniach pomiędzy badaniami naukowymi i przemysłem oraz relacjach pomiędzy instytucjami naukowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami i biznesem.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostanie wyselekcjonowanych kilka projektów badawczo-rozwojowych, opracowanych przez ośrodki naukowe zlokalizowane na terenie Mazowsza. Projekty te zostaną włączone do tzw. „banku danych”, z możliwością ich zastosowania przez regiony europejskie – partnerów projektu R4R.

Projekt jest realizowany w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego, który jest głównym instrumentem UE, służącym do finansowania badań w Europie. Celem programu jest wspieranie wielostronnych działań na rzecz wypracowania metod stosowanych przez poszczególne regiony, służących koordynacji przedsięwzięć podejmowanych w zakresie badań i innowacji technologicznych.

– Tylko regiony, które inwestują w naukę, innowacyjność i rozwój będą się dynamicznie rozwijały. Do tego celu powinny być powołane Ośrodki Research & Innovation & Development, finansowane ze środków państwowych, samorządowych i unijnych. Projekt R4R będzie upowszechniał najlepsze rozwiązania strukturalno-organizacyjne, ze wskazaniem optymalnego wykorzystania innowacyjności w rozwoju regionów – powiedział Thomas Friis Konst, dyrektor Biura Regionu Sztokholm.

Partnerami projektu „Regiony dla Badań” jest osiem europejskich regionów: Region Sztokholmski (Szwecja), Województwo Mazowieckie (Polska), Katalonia (Hiszpania), Veneto (Włochy), Północna Brabancja (Holandia), Słowenia (Słowenia), Flandria (Belgia), Sofia (Bułgaria).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *