Już w najbliższą sobotę Biebrzańskie Sianokosy

Do zawodów zgłosiło się 36 dwuosobowych drużyn. Zadaniem zawodników będzie wykoszenie 100 metrowego odcinka bagiennej łąki. Ocenie podlegać będzie nie tylko czas, ale także jakość koszenia. W Mistrzostwach wystartuje 11 drużyn z gmin biebrzańskich. Swoich reprezentantów wystawią także Polskie Parki Narodowe: Białowieski, Biebrzański, Gór Stołowych, Karkonoski, Ujścia Warty, Słowiński, Wigierski i Tatrzański. Zagraniczne obszary chronione będą reprezentowane przez drużyny z Belgii, Białorusi, Czech, Kanady, Litwy, Słowacji, Węgier.

Zaproszeni goście, którzy większość czasu spędzają za biurkiem i nie mają dużego lub nawet żadnego doświadczenia w ręcznym koszeniu, będą walczyć w konkurencji indywidualnej o „Wójtową Osełkę i Koszyk Wójtowej” – nagrody Wójta Gminy Trzcianne.

Mistrzostwa są również swoistą rywalizacją sportową kosiarzy. O zwycięstwie jak zwykle będą decydowały sekundy, dlatego prosimy wszystkich o gorący doping. Zapach ścinanej trawy i turzyc, świst kos oraz atrakcje kulinarne na łonie biebrzańskiej przyrody, a także występy miejscowych zespołów ludowych i nieco zaskakująca, ale słyszana już na poprzednich Mistrzostwach, góralska muzyka, to dodatkowe atrakcje sobotniej imprezy, na którą serdecznie zapraszają organizatorzy: Biebrzański Park Narodowy i gmina Trzcianne.

Celem Mistrzostw jest ocalenie liczącej setki lat tradycji koszenia podmokłych łąk oraz spopularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych. Organizatorzy mają na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy parkami narodowymi i krajobrazowymi, a organizacjami lokalnymi i regionalnymi w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, kultura, turystyka oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Pogłębienie wiedzy przyrodniczej lokalnej społeczności – zwłaszcza biebrzańskich rolników i władz samorządowych – ma właśnie tu nad Biebrzą – szczególne znaczenie: Dolina Biebrzy została wybrana jako pilotowy obszar do wdrażania programów rolno-środowiskowych, jak również została zaproponowana do europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000. Występujące w Dolinie Biebrzy otwarte łąki cechują się walorami przyrodniczymi wyróżniającymi je w skali Europy.

SPM objęło imprezę patronatem medialnym.

Akredytacja na Biebrzańskie Sianokosy:
 

http://biebrza.akademiagoscinnosci.org/formularze/akredytacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *