Zaproszenie do II edycji Konkursu na informację medialną organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Prace konkursowe muszą dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji.  
 
Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto.
 
Do konkursu można zgłaszać materiały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 26 listopada 2013 r. do 15 listopada 2014 r.
 
Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez wypełnienie odrębnego formularza zgłoszeniowego (formularz w załączeniu) i nadesłanie go wraz ze zgłaszaną publikacją do siedziby Urzędu Patentowego RP z dopiskiem „Konkurs na informację medialną” w terminie do 21 listopada 2014 r. Zgłoszenia można dokonać także w formie elektronicznej na podane poniżej adresy.
 
Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto.
 
STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW objęło patronatem medialnym ten konkurs.

Szczegółowe warunki konkursu.

Prosimy także o wypełnienie i nadesłanie wraz ze zgłaszaną na konkurs publikacją formularza znajdującego się w odrębnym załączniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *