Filmowa stolica lata

W muszli koncertowej parku Skaryszewskiego na widowni zabrakło miejsc. Amatorzy kina pod chmurką siadali na schodach, a najbardziej wygodniccy zalegali wprost przed ekranem z rękami pod głową….