21-24 lutego TARGI RIMINI

FRIGUS – Pokaz mrożonego jedzenia oraz wyposażenia chłodzącego i mrożącego FRIGUS jest także segmentem SAPORE wyspecjalizowanym w produkcji aparatury do mrożenia żywności, działającym pod patronatem IIAS (Istituto…