Trwa XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

16 czerwca 2016 r. rozpoczął się w Domu Technika NOT we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich (KTP) organizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (SZIP).

Patronem Honorowym wydarzenia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Pan Prezydent w przesłaniu skierowanym do uczestników, organizatorów i gości Kongresu i Zjazdu, które przekazał Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP stwierdził: „Dziedziczą Państwo wspaniałe tradycje polskiej myśli technicznej … Polski inżynier ma dobrą markę w świecie. Rzecz w tym, aby przede wszystkim tutaj, w kraju, inżynierska wiedza i doświadczenie stawały się wkładem w realizację ambitnych projektów gospodarczych… To zadanie trudne, ale wykonalne. Życzę Państwu owocnych obrad, których efektem będzie umocnienie współpracy w ramach polskiego środowiska inżynierskiego w kraju i za granicą oraz nowe koncepcje pomocne w rozwoju polskiej gospodarki”.

Już pierwsza sesja merytoryczna pt. Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce, którą poprowadzili wspólnie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt , Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Nowak, Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University) pokazała, że to przesłanie wypełni się ciekawymi pomysłami i nowymi kontaktami zawiązywanymi na sali obrad.

XXV Kongres przebiega pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a III Światowy Zjazd „Inżynierowie Polsce i Światu”. Jest spotkaniem polskich inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami, gdzie osiągnęli sukces naukowy lub biznesowy.

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego pt. „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

W uroczystej inauguracji wydarzenia we Wrocławiu wzięli m.in. udział: prof. Leszek Sirko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, władze województwa i miasta Wrocławia z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, a także senatorowie i posłowie nie tylko Ziemi Dolnośląskiej. Przede wszystkim zaś szeroka reprezentacja środowiska technicznego, które jest współorganizatorem wydarzenia we Wrocławiu: inżynierowie z uczelni i instytutów badawczych, właściciele firm i działacze gospodarczy, wynalazcy i konstruktorzy oraz członkowie ruchy stowarzyszeniowego sfederowanego w 40 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych NOT z Polski i kilkunastu krajów świata, w tym m.in. Australii, RPA, USA, Kanady i Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *