Władze

Skład Zarządu:
Marek Traczyk – prezes
Artur Rutkiewicz – wice prezes
Grzegorz Pawlak – wice prezes
Jolanta Danak – Gajda
Mariusz Staniurski
Aleksandra Sabat
Emir Jabiry Mohamed
                   
Rada Naczelna SPM :
Wojciech Długosz – przewodniczący
Jan Kromkowski – wice przewodniczący
Wiesław Urbańczyk – wice przewodniczący
Jolanta Czudak-Kiersz  – sekretarz
Henryk Oleksy
Leszek Kreft
Jerzy Handzlik
Komisja Rewizyjna:
Juliusz Wasilewski – przewodniczący
Anna Grudziecka – Domagalska
Fabian Koziarski

Sąd Koleżeński:
Wiesława Maciejczak
Zbigniew Wąsik
Maria Urbańczyk