Zaproszenie dla przedstawicieli mediów na rozstrzygnięcie konkursów Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy RP ma zaszczyt zaprosić Przedstawiciela Redakcji na uroczystość wręczenia nagród laureatom 15. edycji konkursów na plakat oraz prace: habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką, a także na informację medialną i film promocyjny z zakresu ochrony własności intelektualnej, ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbędzie się w piątek 8 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00 w kinie Iluzjon, ul Narbutta 50a w Warszawie. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wieloma instytucjami partnerskimi.

Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane od piętnastu lat przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z uczelniami oraz szkołami artystycznymi i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku wartościowymi pracami naukowymi oraz oryginalnymi artystycznie projektami plakatów i przekazami medialnymi. Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych wydawnictwach publikowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i służą celom edukacyjnym.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyć będzie prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz nagrodzonych filmów, a także wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego: „Dlaczego inżynier-wynalazca powinien być humanistą” . Projekty plastyczne zgłaszane na konkurs należą do kategorii twórczości użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w różnorodnych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych. Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych naukowców oraz twórców, którzy w swojej działalności podejmują tematykę własności przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki. Wyniki konkursów zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *