30. debata tischnerowska – Nowi barbarzyńcy?

30. debata tischnerowska - Nowi barbarzyńcy?

30. debata tischnerowska - Nowi barbarzyńcy?

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na 30. debatę tischnerowską „Nowi barbarzyńcy?”, która odbędzie się 12 grudnia (czwartek), 18.00 w Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa).

Prosimy o rejestrację online

Nowi barbarzyńcy to barbarzyńcy, jacy pojawili się wśród nas, czy też w nas samych. Nastąpiło definitywne zerwanie z tradycją, o którym pisała Hannah Arendt, co sprawia, że nastąpiło zerwanie ciągłości. W konsekwencji trzeba układać świat na nowo. To się zapewne uda, ale w okresie przejściowym możemy mieć do czynienia z bulwersującymi zachowaniami i zdarzeniami, nie wykluczając rewolucji. Próbujmy się na ten czas przygotować, o ile to możliwe.

Wielka zmiana już trwa. Zmiany klimatyczne i ich przewidywane konsekwencje (od migracji aż po powszechną zmianę nawyków żywieniowych), zmiany polityczne (polaryzacja, konflikty zbrojne i ekonomiczne), cyfryzacja (kompletna zmiana wzorców pracy na horyzoncie), zmiany społeczne.

Żyjemy w momencie przełomu, nie wiemy dokąd zmierzamy i czym ta zmiana się skończy. Co jest pewne, prawie wszystko to, co uważaliśmy kiedyś za oczywiste, przestało nim być. Czas na nowy konstrukt, nowe myślenie o świecie, nową wizję która nada sens i ogarnie wszystkie te zmiany.

Zerwaliśmy z tym, co stare, ładem i prawdami „starego świata”, ale nie mamy pomysłu ani odpowiedzi, jak zbudować ten „nowy ład” w sensie również ideologiczno-filozoficznym. To bardzo niebezpieczne w obliczu wszelkich kryzysów, już teraz globalnych, przed którymi stoimy.

W sensie politycznym – myśl liberalna jest całkowicie wyjałowiona intelektualnie. Nie chwyta zachodzących wokół zmian i wyzwań i nie daje na nie odpowiedzi. Tę lukę wykorzystują „nowi barbarzyńcy”. Płyną na fali zmian i odpowiadają na doraźne problemy, a dzięki temu zyskują władzę.

Więc w tym momencie zmiany, potrzebujemy filozoficznego wysiłku kładącego podwaliny pod spójną myśl, która uwzględni i odpowie na ewolucję i problemy współczesnego świata. Uwzględni też te wartości, o których zapominają „nowi barbarzyńcy” – wolności, praw człowieka i otwartego społeczeństwa.

O tym wszystkim dyskutować będą:

  • IWAN KRASTEW Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu
  • MARCIN KRÓL Uniwersytet Warszawski

debatę poprowadzi

  • JACEK KUCHARCZYK Instytut Spraw Publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *