Express Biznesu: Wkład Polski w podbój kosmosu

Grzegorz Wrochna
Grzegorz Wrochna
Fot. Dariusz Iwański

Mało kto wie, że w ciągu ostatnich lat na orbicie znalazło się 16 sztucznych satelitów zbudowanych w Polsce, a nasze firmy pozyskały „kosmiczne” kontrakty wartości 140 mln euro. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna opowiada, czym zajmuje się POLSA oraz jaka jest pozycja Polski w branży.

Czym zajmuje się Polska Agencja Kosmiczna?

Jest agencją wykonawczą podległą Ministerstwu Rozwoju i Technologii, której zakres obowiązków i stosunków prawnych reguluje ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej z późniejszymi zmianami. POLSA jest instytucją powołaną w celu koordynowania polskiej polityki kosmicznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym, tworzenia warunków do współpracy pomiędzy placówkami naukowo-badawczymi i światem biznesu, kojarzenia ze sobą tych podmiotów w celu wspólnej realizacji projektów. Duże znaczenie mają też aktywności zmierzające do pozyskiwania kadr rodzimego sektora kosmicznego, a więc działalność informacyjno-promocyjna i edukacja kosmiczna. POLSA reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej, będąc naturalnym partnerem do zawierania umów i deklaracji, których celem jest pokojowa eksploracja przestrzeni kosmicznej.

Więcej na expressbiznesu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *