Akredytacja na sesję w Łancucie
22-24 maja 2009

Imię*
Nazwisko*
Redakcja/instytucja
Kontakt*
Członek SPM*
Członek innej organizacji dziennikarskiej*
Nazwa organizacji