II MIĘDZYNARODOWY KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO
Akredytacja na konferencję prasową
Warszawa, 24.06.2009
godz.10.00 w Hotelu Gromada Lotnisko, ul 17 Stycznia.

Zgłaszam swój udział w konferencji prasowej:
Imię*
Nazwisko*
Redakcja
Kontakt*