Walne Zgromadzenie SPM
6 czerwca 2009 r. (sobota)
Warszawa, ul. Pańska 77/79
Pierwszy termin: 1000, drugi termin: 1100

Zgłaszam swój udział w Walnym Zgromadzeniu SPM:
Imię*
Nazwisko*
Kontakt*