Inspiruje i wspiera: 20 lat magazynu BIZNES i EKOLOGIA

BIZNES i EKOLOGIA

BIZNES i EKOLOGIAOd ponad 20 lat magazyn BIZNES i EKOLOGIA oraz portal biznesiekologia.com inspirują i wspierają dialog w Polsce między środowiskiem biznesowym, a proekologicznym. Dialog uświadamiający jego stronom, iż bez konstruktywnej współpracy grożą nam w niedalekiej przyszłości niebezpieczeństwa o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.

W kraju byliśmy na tym polu pionierami i od ponad 20 lat walczymy o to, by firmy oraz samorządy, zarówno w bieżących działaniach, jak i w swych planach gospodarczych, uwzględniały aspekty związane z poszanowaniem środowiska naturalnego i pozostawały w zgodzie z podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju:

  • zaspokajajmy nasze potrzeby gospodarując tak, by nie ograniczać przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb.
  • na każdym szczeblu budujemy gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną, by do atmosfery trafiało coraz mniej zanieczyszczeń, a do bieżącej produkcji zużywano mniej energii, surowców i materiałów.

Tworzymy unikatowy „ekosystem” zasobu wiedzy i informacji niezbędny do efektywnego i konstruktywnego dialogu na rzecz realizacji tych zadań. Jesteśmy interaktywną platformą wymiany doświadczeń w tym zakresie. Prezentujemy konkretne rozwiązania technologiczne oraz inicjatywy, mogące zainspirować firmy i samorządy, którym bliska jest idea zrównoważonego rozwoju.

W najbliższym czasie planujemy wyjść z koncepcjami EWEN-u czyli ekologicznego węzła energetycznego bazującego na odnawialnych źródłach energii, EKOGMINA, gdzie obszernie przedstawimy przykłady inicjatyw na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej podejmowane przez konkretne samorządy oraz GOZy czyli gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie z założenia produkty, materiały i surowce powinny pozostawać zagospodarowywane tak długo, jak to możliwe. Zapraszamy wszystkich do współpracy, których bieżąca działalność lub plany rozwoju mają wspólny mianownik – ekologia. Zapraszamy więc producentów żywności ekologicznej, wszelkiego rodzaju wyrobów ekologicznych, czy chociażby przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych.
Czekamy na Was na:

www.biznesiekologia.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *