Konferencja „Encyklika 'Laudato Si’ inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska”

Katedra Ochrony Środowiska SGGW, Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa serdecznie zapraszają na konferencję „Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska”.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku, w godz. 9.30 – 16.00, w sali konferencyjnej Pałacu Ślubów w Warszawie, Pl. Zamkowy 6.

W czerwcu 2015 roku została opublikowana encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’. W trosce o wspólny dom, w której Ojciec Święty odniósł się do takich zagadnień jak konieczność ochrony klimatu, możliwość utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód i powietrza, eko-sprawiedliwość czy międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska.

W dokumencie tym Papież nie tylko dokonuje dogłębnej analizy obecnego kryzysu ekologicznego, ale także wskazuje na jego przyczyny: „Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbiania. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, w powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia”.

Ojciec Święty wskazuje jednocześnie propozycje skutecznych rozwiązań tych problemów tj.: większą solidarność, zwłaszcza wobec mieszkańców krajów biednych i najbardziej narażonych na negatywne skutki degradacji środowiska, a także zagrożenia przyszłych pokoleń, konieczność zmiany nawyków poprzez np.: większe korzystanie z zasobów odnawialnych.

W Polsce treść encykliki wzbudziła duże emocje, padały nawet zarzuty o jej domniemanej antypolskości ze względu na zawarty w niej postulat zwiększenia wysiłków na rzecz powstrzymania zmian klimatu. W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się, na ile treść encykliki jest i może stać się inspiracją dla wytyczania kierunków badań naukowych i praktycznych działań w szeroko pojętej ochronie środowiska oraz odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób szerzej propagować idee zawarte w Laudato Si’.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie uczestnictwa na adres poczty elektronicznej: dorota_krolewska@sggw.pl.

Program konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *