Konkurs o Nagrody SDP 2015

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ogłasza XXIII edycję konkursu dla dziennikarzy i fotoreporterów na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dziennikarze i fotoreporterzy bez względu na przynależność organizacyjną, także niezrzeszeni. Termin składania prac mija 30 listopada br. W tym roku przyznane będą nagrody i wyróżnienia w 12 kategoriach.

Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł przez Zarząd Główny SDP. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepszą pracę z zakresu dziennikarstwa śledczego oraz Nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego – za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie.

Pozostałe kategorie: Nagroda im. Macieja Łukasiewicza – za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki – za publicystykę o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego – dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej.

SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do zgłaszania prac do Nagrody im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną oraz do Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię o tematyce sportowej.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród odbędzie się w styczniu 2016 r.

Pełna informacja na stronie http://sdp.pl/uploads/images/posts/1446737803_Regulamin.pdf

Karta zgłoszenia

Kontakt w sprawie konkursu:
Biuro ZG SDP
tel./fax 22 827 87 20, e-mail: sdp@sdp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *