LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego: Razem można więcej

LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
Od lewej: Zbigniew Szumera prezes Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, Edward Trojanowski prezes LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego to organizacja obejmująca swoim zasięgiem gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (powiat legionowski), Dąbrówka i Radzymin (powiat wołomiński), Somianka (powiat wyszkowski) w województwie mazowieckim o powierzchni 733 km2, zamieszkane przez około 85 tysięcy osób.

LGD powstała w 2005 roku dla realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej, którego celem jest wspomaganie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi ze szczególnym naciskiem na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. Cel ten realizowany jest w poprzez tworzenie partnerstw obejmujących przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (m.in. administracji samorządowej i państwowej, społecznego (organizacji pozarządowych, mieszkańców i ich grup, związków wyznaniowych itp.) oraz gospodarczego, zwanych lokalnymi grupami działania.

Jak powiedział Edward Trojanowski prezes LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, na początku zajęliśmy się animacją, czyli stworzeniem partnerstwa trójsektorowego: publicznego, gospodarczego i organizacji pozarządowych żeby wspólnie decydować o rozwoju obszaru.

– W poprzednie perspektywie finansowej, bo mamy budżet 7 letni, nasze programy były dofinansowane ze środków UE w 70-80 proc. Umożliwiło to wdrożenie 250 projektów. W obecnej perspektywie wdrożonych jest 115 projektów. W przyszłym roku będziemy się koncentrować na wzmacnianiu sektora pozarządowego dając na ten cel granty – stwierdził prezes Trojanowski.

LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, jest jedynym z 29 LDG na Mazowszu, który korzysta zarówno z funduszy PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Co roku organizowany jest Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Jabłonnej. Do udziału typowane jest po 1 sołectwie z każdej z 7 gmin. Rywalizują one w trzech kategoriach: kuchnia i smaki regionalne, dorobek sołectw w zakresie rękodzieła, prezentacji starych zawodów, ale również nowych technologii oraz krótkiej prezentacji scenicznej. Nagrody przyznawane są przez starostów, duże firmy i indywidualnych darczyńców.

Dzięki dotacji otrzymanej w ramach konkursu ogłoszonego w 2017 roku przez LGD Zalewu Zegrzyńskiego (PO RYBY) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego realizuje projekt pt. „Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej” – zakładający zakup i uruchomienie dwóch katamaranów pasażerskich, każdy umożliwiający rejsy dla 12 osób, wyposażony w nagłośnienie, miejsca do przewozu rowerów oraz stanowiska dla wędkarzy. Katamarany będą wykorzystywane w 2019 roku – głównie do promocji lokalnych atrakcji kulturowych, przyrodniczych i turystycznych oraz sezonowej, wakacyjnej przeprawy dla rowerzystów i turystów na Bugu (Popowo – Kuligów) i przy ujściu Bugu do Narwi (Serock – Cupel – Arciechów – Serock).

Na terenie działania LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego w Kulikowie znajduje się też skansen z zabudowaniami z XIX i początków XX w. z Mazowsza i Podlasia. Wśród nich są m.in. spichrz z II połowy XIX w. oraz kuźnia gospodarcza z końca XIX w. Obiektem opiekuje się Wojciech Urbanowski kowal z Janowa w trzecim pokoleniu.

Jacek Kościański
Farmer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *