Największy i najbardziej prestiżowy Konkurs dla inwestorów, wykonawców i projektantów

Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

Wystartowała 26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Ta trwająca nieprzerwanie rywalizacja  z tradycją sięgającą 1996 roku z każdą edycją buduje swój prestiż powiększając liczbę uczestników i grono zwycięzców oraz wyróżnionych.

Przyjmowanie zgłoszeń do 26. edycji już się rozpoczęło. Na stronie modernizacjaroku.org.pl znajdują się niezbędne informacje określające warunki przystąpienia do konkursu.

„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku.” współpracuje z największymi w Polsce, patronat medialny sprawują min.: Dziennik Rzeczpospolita, Wydawnictwo Inżynier Budownictwa, Serwis Muratorplus, Mosty,Kruszywa, Autostrady, Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Do zobaczenia na Gali podsumowującej XXVI edycję na Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs dla inwestorów, wykonawców i projektantów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2022 r.

Jesteśmy ciekawi Państwa realizacji.

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku ” odbywa się pod patronatem:

 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Ministra Klimatu i Środowiska
 • Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 • Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Polskiej Izby Budownictwa
 • Krajowej Izby Gospodarczej
 • Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
 • Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
 • Związku Powiatów Polskich
 • Warszawskiej Izby Gospodarczej
 • Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Patronat Naukowy:

 • Politechniki Częstochowskiej
 • Politechniki Białostockiej
 • Politechniki Gdańskiej
 • Politechniki Koszalińskiej
 • Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechniki Łódzkiej
 • Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechniki Śląskiej
 • Politechniki Świętokrzyskiej
 • Politechniki Wrocławskiej
 • Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Instytut Naukowy  IBOA w Warszawie

Patronat Medialny:

 • Dziennik Rzeczpospolita
 • Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodnik Projektanta
 • Stowarzyszenie Polskich Mediów
 • Serwis Budowlany Muratorplus.pl
 • Kompas Inwestycji
 • Serwis Infoinwest
 • Portal budoskop.pl
 • Fakty Magazyn Gospodarczy
 • Świat Elit
 • Oficyna Wydawnicza Polcen
 • Miesięcznik Materiały Budowlane
 • Magazyn Mosty, Magazyn Autostrady, Magazyn Kruszywa
 • Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM
 • Dwutygodnik Las Polski
 • Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile
 • Mój Żłobek Moje Przedszkole

Współpraca:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Izba  Budownictwa
 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Słowacko-Polska Izba Przemysłowo Handlowa
 • Fundacja Wszechnicy Budowlanej
 • Zamek Królewski w Warszawie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *