Spotkanie z dziennikarzami w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska

Spotkanie otworzył Maciej Płażyński – Prezes WSPÓLNOTY POLSKIEJ.

Prezes po krótce zarysował dotychczasowe działania i dokonania.
Przedstawił syntetycznie współpracę z organizacjami – partnerami Wspólnoty Polskiej, których doliczył się kilkuset. Działalność Wspólnoty Polskiej jest oparta na zaangażowaniu polonii w podtrzymanie patriotyzmu.
Głównie poprzez te organizacje (WSPÓŁNOTA POLSKA) starają się prowadzić działalność wspierania środowisk polonijnych z celem umacniania więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Jako stowarzyszenie niezależnie, ale w bliskim odniesieniu do polityki zagranicznej Polski, działają jako uzupełniająca jednostka, która wypełnia kwestie niezagospodarowane przez MSZ (mogą nawet nieco ostrzej występować w niektórych kwestiach, niż na to mógłby sobie pozwolić MSZ, czego będzie z pewnością dyplomacji unikać, w ramach swojego zakresu działania).
Jak nadmienił, działają w kierunku obywatelskim, jako pozarządowa organizacja, o charakterze pozapolitycznym, z zadaniem wypełniania patriotycznych misji na styku z MSZ. Misję tę określił jako misję na lata i ukierunkowaną na wszystkie środowiska polskie, polonijne (1/3 Polaków, żyje poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej). Bowiem Polska, jak określił, historycznie stała się krajem migracyjnym, więc misja siłą rzeczy może i powinna potrwać skutecznie długo, czyli przez lata.

Wobec faktu, że działanie z polonią jest pracą na lata, cel taki powinien się stać udziałem szerokiej debaty (udziału także innych obywateli), w tym za pośrednictwem i z udziałem mediów, jako nie tylko tych poszukujących sprzedawanej sensacji, ale tych, które ”polskość” mogą i powinny w ogólnym interesie promować. Promocja wszelkim dostępnym kanałem może się okazać doskonale skutecznym środkiem do osiągnięcia zrozumienia wspólnoty ponadgarnicznej. Może warto się zastanowić nad lepszym wykorzystaniem przez media, 24 oddziały stowarzyszenia i 5 Domów Polonii do współpracy z organizacjami polonijnymi i środowiskami zawodowymi w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, sportu i co z naszego punktu widzenia najważniejszego turystyki.

Idąc z duchem czasu i potrzebami przyszłości Wspólnota Polska opracowała nową stronę internetową o adresie: www.swp.org.pl, gdzie odwiedzający mogą znaleźć wiele cennych informacji z życia stowarzyszenia, o polonii i co polonia powinna na bieżąco o Polsce wiedzieć Portal swp.org.pl  mógłby w przyszłości stać się platformą wymiany wiedzy dla poszczególnych stron o charakterze społecznościowym, nad czym stowarzyszenie zamierza systematycznie pracować. Interakcyjność będzie podstawą w działaniu przyszłościowego portalu.

W związku z odbywającymi się – planowanymi na 6 do 14 marca 2010 roku igrzyskami, poinformowano uczestników o tym planie, który w bliższych szczegółach jest dostępny na stronie: www.igrzyskapolonijnezakopane.pl. Udział 8 dyscyplinach zapowiedzieli Polacy z całego świata, największe ekipy z USA, Kanady, Europy Wschodniej, a wszystko pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Zachęcamy do odwiedzenia oby podanych linków do stron.

Prezes Maciej Płażyński zaprosił uczestników spotkania na przygotowywaną konferencję naukową ”Polska mniejszość narodowa w Niemczech – przeszłość i teraźniejszość”, która odbędzie się o godz. 11:00, w dniu 25 lutego 2010 roku w Warszawie, w siedzibie stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dom Polonii, ul. Krakowskie Przedmieście 64. Konferencja odbędzie się z okazji 70 rocznicy hitlerowskiego rozporządzenia o odebraniu praw mniejszości w Niemczech. Współorganizatorem jest Instytut Zachodni.

Adam Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *