Wiosenny Tułacz 2010, czyli pieszo lub rowerem po pomorskich bezdrożach

Do wyboru jedna z trzech tras:
Trasy piesze:
– TP30  30 km, zespoły jedno, dwu lub trzyosobowe.
– TP50  50 km, zespoły jedno, dwu lub trzyosobowe.
Trasa rowerowa – TR 50 km, zespoły dwu lub trzyosobowe.

Ramowy program imprezy (może ulec nieznacznym zmianom):

10.04.2010  SOBOTA
15:00-20:30 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy (trasa piesza i rowerowa)
17.45 uroczyste rozpoczęcie Nocnego Biegu na Orientację Wiosenny Tułacz 2010
18.00 start interwałowy kategorii pieszej
20:30 odprawa dla uczestników kategorii rowerowej
21.00 start interwałowy kategorii rowerowej

11.04.2010  NIEDZIELA
10.30 uroczyste zakończenie Wiosennego Tułacza 2010 – dekoracja laureatów, losowanie nagród
11.30 opuszczenie bazy przez uczestników

Szczegółowe informacje na stronie http://wiosenny.almanak.pl/

WYCIĄG Z REGULAMINU

UCZESTNICY
Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia. Start odbywa się z interwałem czasowym zależnym od ilości startujących. Do udziału w Rajdzie dopuszczone zostaną tylko osoby, które przedłożą pisemną zgodę lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych lub złożą pisemne oświadczenie o stanie zdrowia oraz spełnią warunki określone w regulaminie.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
Osoby niepełnoletnie (14-17 lat) mogą brać udział w imprezie wyłącznie po wcześniejszym okazaniu pisemnej zgody obojga rodziców (opiekunów prawnych) i pod opieką osoby, która ukończyła 21. rok życia. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.wiosenny.almanak.pl

UBEZPIECZENIE
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

WPISOWE
25 lub 40 PLN od osoby w zależności od terminu wpłaty

ZGŁOSZENIA
Za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub w bazie rajdu

INFORMACJE
www.wiosenny.almanak.pl
tel. 509277332
almanak@almanak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *