Spotkanie z ambasadorem Chin

Już następnego dnia, w Ambasadzie przy ulicy Bonifraterskiej, odbyła się
zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Mediów konferencja prasowa,
na której nowy ambasador po oficjalnym przemówieniu odpowiadał na
pytania dziennikarzy. Co zadziwiające, odpowiedzi nowego Prezydenta z
kraju środka nie były wymijające, a Pan Sun Yuxi mimo olbrzymich różnic
kulturowych potrafił świetnie nawiązać kontakt z dziennikarzami. Po raz
pierwszy usłyszałem z ust urzędnika ChRL, że mimo olbrzymich rezerw
walutowych (ponad 2 mln USD), część mieszkańców zamieszkujących centrum i
zachodnie regiony Chin, żyje poniżej wyznaczonego przez ONZ progu
ubóstwa. Jako priorytet w działaniach swojego rządu, Pan Sun Yuxi
określił wyrównanie poziomu życia mieszkańców różnych regionów. Wśród
wielu tematów poruszona została kwestia wymiany turystycznej pomiędzy
Chinami a Polską. Ambasador powiedział, że docenia walory turystyczne
naszego kraju. Bardzo chętnie będzie zapraszał chińskich dziennikarzy,
zabierając ich w różne rejony Polski. Na pytanie: dlaczego nie ma
bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą a Pekinem
stwierdził, że przyczyną jest brak wystarczającej liczby chętnych,
którzy by z takich lotów korzystali. Za przyczynę likwidacji połączenia,
jakie kiedyś było, Pan Sun Yuxi uznał nierentowność takiego
przedsięwzięcia. Na konferencji padły także obietnice włożenia starań w
poprawę naszych stosunków gospodarczych i społecznych. Na koniec Pan
Ambasador wystąpił z inicjatywą organizowania częściej takich
konferencji, co spotkało się z uznaniem zaproszonych gości. Na
zakończenie pan Marek Traczyk, w imieniu wszystkich dziennikarzy,
przywitał chińskiego dyplomatę chlebem i solą. Do tego pan Sun Yuxi
okazał się także świetnie przygotowany i rwąc chleb pokazał, że ten
polski zwyczaj nie jest mu obcy. Miejmy nadzieję, że nic nie stanie na
przeszkodzie w realizacji obietnic złożonych na tym spotkaniu.

Piotr Żyła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *