V Międzynarodowe Forum Suplementów Diety

Partnerami Konferencji byli: Centrum Rozwoju Inicjatyw Technologicznych, European Center for Health Monitoring (Polska) Sp. z o.o., Akademia Zdrowia Publicznego ECE-Polska  oraz Związek Powiatów Polskich.
 
Podczas dwóch dni obrad przedstawiciele środowisk rządowych i samorządowych, a także reprezentanci świata nauki, przemysłu i organizacji non-profit brali udział w prelekcjach na temat bieżących problemów i głównych obszarów zainteresowań branży suplementów diety.
 
Wykład inauguracyjny, w imieniu swoim i  prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza, wygłosiła Pani prof. dr inż. Katarzyna Stoś, natomiast kolejnym sesjom przewodniczyli: dr n. med. Janusz Ciok – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Poseł dr n. med. Beata Małecka-Libera – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Poseł dr med. Janina Okrągły, dr n. farm. Jerzy N. Obeid oraz doc. dr hab. n. med. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele struktur nadzoru sanitarnego z Panem dr Janem Orgelbrandem – Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego,
Panią dr med. Małgorzatą Czerniawską-Ankiersztejn – Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie na czele, przedstawiciele towarzystw naukowych, m.in. prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Przewodniczący Podkomisji ds. Priorytetów Ministerstwa Zdrowia, Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Obecni byli także przedstawiciele PAN, GIS, GSSE i PSSE, a także URLPL, urzędów Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
Forum zakończyła debata na temat przyszłości branży suplementów diety w Polsce i Europie.
 
W debacie, którą prowadził Dyrektor PASMI Pan Adam Kliś, a przewodniczył Senator Michał Okła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP, udział wzięli m.in.:  prof. dr hab. n. med. Mariusz Łapiński (Warszawski Uniwersytet Medyczny, b.Minister Zdrowia), prof. dr hab. Marek Rocki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP i Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, doc. dr hab. n. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz, Prezes Zarządu PASMI Pani Ewa Jankowska, prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb z PAN, doc. dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral ( Śląski Uniwersytet Medyczny ) oraz przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji naukowych z kraju i zagranicy.
 
Głównym tematem podjętym podczas dyskusji była konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie właściwego stosowania suplementów diety. Wynikająca z obecnych zmian społecznych tendencja do samoleczenia jest czynnikiem coraz większego zainteresowania stosowaniem środków alternatywnych dla leków, jednakże w skutek niskiej świadomości nie tylko w populacji, lecz także wśród lekarzy, skutkuje to występowaniem efektów niepożądanych często groźnych dla zdrowia i życia.
 
Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, iż słuszne i potrzebne jest utworzenie specjalnej grupy roboczej składającej się z naukowców oraz przedstawicieli przedsiębiorców, której misją i celem będzie edukacja społeczeństwa w zakresie działania i poprawnego stosowania suplementów diety.
 
Koalicja na Rzecz Suplementów Diety, ponieważ taką nazwę przyjęto podczas dyskusji, przy wsparciu instytucji rządowych, samorządowych oraz naukowych zajmować się będzie wspieraniem racjonalnego rozwoju prawodawstwa i kontroli w dziedzinie suplementów diety, a także edukacji społeczeństwa w zakresie odpowiedniego ich stosowania. Synergia działań podmiotów publicznych i prywatnych będzie źródłem optymalizacji interakcji pomiędzy producentami i nabywcami suplementów diety, chroniąc prawa
zarówno jednej, jak i drugiej strony rynku.
 
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za udział w tegorocznym Forum wszystkim Delegatom, Gościom specjalnym, Wykładowcom, przedstawicielom środowisk naukowych, rządowych i samorządowych a także organizacjom przedsiębiorców.
Szczególne podziękowania adresujemy przedstawicielom polskiego Parlamentu : Komisji Zdrowia Sejmu RP, Stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Senatu RP , za pomoc i merytoryczne wsparcie przy opracowaniu Programu naukowego tegorocznego Forum.
 
 VI Międzynarodowe Forum Suplementów Diety-2012 odbędzie w dniach  25-27 kwietnia 2012  w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *