Rusza nowa odsłona Zielonej Stopy Filantropa!

Zielona Stopa Filantropa to autorski program Fundacji Nasza Ziemia, który został uruchomiony w maju 2011 roku. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetli środowiskowych oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę starego, energochłonnego sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki finansowe, zgromadzone w ramach programu, służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz nowoczesnego sprzętu AGD najwyższej klasy energooszczędności (klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy dostępne w przyszłości).

Jak to działa?
W dniach 19 maja – 30 września br., każda osoba prywatna, firma lub instytucja zainteresowana udziałem w akcji będzie mogła zgłosić się mailowo do koordynatorki akcji, Urszuli Fabianiak (ula.fabianiak@naszaziemia.pl) i poinformować o chęci zorganizowania zbiórki ZSEE, samych telefonów komórkowych lub też pustych pojemników po oryginalnych tuszach. Wystarczy zebrać minimum 150 kg ZSEE, 10 telefonów komórkowych lub 60 pojemników po tuszach i zgłosić się do Fundacji Nasza Ziemia, aby za darmo zgromadzone przedmioty zostały odebrane. Całość akcji wspierana jest przez firmy Greenfone Sp. z o.o., Recyplan S.C. oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Środki finansowe, zgromadzone w wyniku sprzedaży zebranych przedmiotów do firm utylizujących je, zostaną przekazane na realizację programu „Zielona Stopa Filantropa”, a więc na zakup nowych, energooszczędnych urządzeń AGD do placówek służących kształceniu i wychowaniu
dzieci.

Dotychczasowe efekty programu
Przez 3 lata funkcjonowania programu „Zielona Stopa Filantropa” udało się wymienić stare urządzenia AGD na nowe, energooszczędne w sumie już w 20 placówkach dziecięcych na terenie całej Polski. Ostatnie dwie modernizacje zostały przeprowadzone 17 marca br. w Chełmie. Dom Małych Dzieci
pozyskał dla siebie nowy odkurzacz, natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy otrzymał pralkę oraz żelazko.

Wszystkie modernizacje były możliwe dzięki przekazaniu przez firmy oraz osoby prywatne w sumie ponad 110 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 8000 niepotrzebnych telefonów komórkowych. W wyniku wymiany sprzętów AGD w placówkach, udało się zaoszczędzić
łącznie ponad 60.000 kWh energii.

Nie należy też zapominać, że urządzenia wysokiej klasy to dość duży wydatek, na który rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe czy szpitale dziecięce nie zawsze mogą sobie pozwolić. Zakup ich przez Fundację Nasza Ziemia przyczyni się do unowocześnienia placówek, chroniąc przy tym środowisko. I to jest najważniejsze przesłanie programu "Zielona Stopa Filantropa"!
Więcej o działaniach Fundacji Nasza Ziemia na stronie:
www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *