Aukcja Dzieł Sztuki i Kiermasz Rozmaitości

Cechą charakterystyczną  naszej aukcji, podobnie jak każdego rodzaju aukcji charytatywnej jest to, że nie jest ona „aukcją” w dosłownym rozumieniu tego słowa. Jej celem  jest  stworzenie  atmosfery dobroczynności.
Przystąpienie do aukcji charytatywnej wiąże się bowiem z przekazaniem pewnych środków finansowych na realizację zadań podmiotom,  niosącym  pomoc osobom potrzebującym.

Zwróciliśmy się bezpośrednio do malarzy oraz do Galerii Sztuki z prośbą o przekazywanie dzieł na aukcję. Z naszej wiedzy  wynika, że będą licytowane obrazy m.in.  pani Barbary Haberzak, pana Jacka Maślankiewicza,pana Zygmunta Białousa i innych autorów, do których Fundacja zwróciła się z prośbą o wsparcie i ma już wstępne deklaracje. Prace przeznaczone na aukcję będą przyjmowane w Hotelu Dom Chłopa od dnia 03 czerwca 2014 r. do 10 czerwca 2014 r. w godzinach 12.00 – 15.00, będzie tworzona dokumentacja zdjęciowa i merytoryczna, także w celu przekazania jej prowadzącemu aukcję oraz zamieszczenia na stronach internetowych.  Malarzy współczesnych, chętnych do popularyzacji swoich prac, serdecznie zapraszamy do udziału.
Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją fotograficzną prac przeznaczonych na aukcję i kiermasz dostępne będą na stronie internetowej Fundacji www.ftir.org.pl
  od 08 czerwca 2014 r.

Fundacja Turystyki i Rehabilitacji działa  od 21 lat. Obecnie, oprócz działań rewalidacyjnych (działań skierowanych na przywrócenie seniorom i osobom niepełnosprawnym sprawności,  usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych), zajmujemy się m.in. organizacją  wycieczek i wypoczynku z elementami rehabilitacji, głównie dla seniorów i dzieci niepełnosprawnych.

Jesteśmy organizacją „non profit”. Chcąc zabezpieczyć możliwość udzielania pomocy w/w grupie osób, podejmujemy różne działania, pozwalające na pozyskanie środków na działalność statutową. Organizacja aukcji charytatywnej jest jednym z rodzajów tych działań. Zaproszenia do udziału w aukcji skierowane będą m.in. do posłów Sejmu RP, władz Warszawy i Mazowsza, aktorów, dziennikarzy.
Aukcję prowadził będzie  aktor warszawskiego  teatru RAMPA pan Robert Tondera, natomiast nagłośnieniem wydarzenia zajmą się m.in. Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Uzyskaliśmy patronat honorowy  Prezesa Mazowieckiej Organizacji Turystycznej oraz Prezesa Klubu ROTARY.

Wykaz prac dostępnych na aukcji

Wiceprezes Zarządu                       Prezes Zarządu
/-/ Helena Gwarek                        /-/ Barbara Wilczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *