Przyszłość polskich owoców i warzyw – wywiad z min. Sawickim

Czy brzydki owoc/warzywo to dobry owoc/warzywo?
Co to znaczy
brzydki owoc lub warzywo? Są owoce przeznaczone do bezpośredniej
konsumpcji oraz są owoce przeznaczone do przetwórstwa. I jedne, i drugie
są wykorzystywane. Nieco inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do
warzyw. Skala wykorzystywania tych „brzydkich” jest mniejsza w stosunku
do owoców, ale też istnieją możliwości zastosowania ich w przetwórstwie.

Czy mamy szansę na rekompensatę z UE za wycofane z rynku rosyjskiego owoce i warzywa?
Embargo
jest decyzją polityczną wprowadzoną, jako retorsja na sankcje nałożone
na Federację Rosyjską w związku z jej zaangażowaniem na Ukrainie.
Oznacza to, że kosztów z tym związanych nie mogą ponosić tylko polscy
rolnicy. Istnieją odpowiednie mechanizmy w Unii Europejskiej, aby
zrekompensować przynajmniej w części straty ponoszone przez naszych
producentów. O ich zastosowanie wystąpiłem już do Komisji Europejskiej.

Jaka jest konsumpcja owoców i warzyw w Polsce na tle Europy?
W
tej „konkurencji” wypadamy bardzo dobrze. Według danych podanych przez
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zajmujemy I miejsce w
spożyciu owoców i warzyw. WHO twierdzi, że minimalna dawka dzienna dla
człowieka to około 400 g owoców i warzyw, natomiast statystyczny Polak
spożywa codziennie 577 g. Za nami są Włosi, Niemcy, Austriacy i Węgrzy.


Czy
rozwiązaniem embarga jest promocja spożycia owoców i warzyw przez
Polaków? Jeżeli tak, to o jakiej ilości powinna wzrosnąć konsumpcja?

Promocja
spożycia to jeden z elementów osłabiających skutki embarga. Rozwijająca
się kampania społeczna dobrze świadczy o zachowaniach naszych
konsumentów. To rzeczywiście przejaw współczesnego patriotyzmu, tym
bardziej, że przecież już obecnie jesteśmy europejskimi liderami w
dziennym spożyciu owoców i warzyw. Trzeba też pamiętać, że na pozycję
lidera wpływa jednak to, że znaczny udział w spożyciu owoców i warzyw
mają te, które pochodzą z importu.

Najważniejsze argumenty, dlaczego powinniśmy jeść więcej owoców i warzyw?

Jednym
z nich jest niewątpliwie korzystny wpływ na nasze zdrowie. Lekarze oraz
dietetycy od lat wskazują na korzystne oddziaływanie świeżych owoców i
warzyw na nasz organizm.
Drugim argumentem jest oczywiście
zmniejszenie strat naszych sadowników i producentów warzyw poprzez
wzrost spożycia wewnętrznego. Wyszukujmy jednak polskie owoce i warzywa
wśród bogatej oferty handlowej, z jaką mamy do czynienia na rynku.

Jakie są propozycje Pana Ministra by rozwiązać tą trudną sytuacje w rolnictwie?

Wiemy
nie od dziś, że rynek rosyjski nie jest stabilny. Dlatego też od wielu
już lat prowadzimy szereg działań na rzecz dywersyfikacji kierunków
eksportu. Są to prace związane z uzgodnieniem warunków dostępu do
poszczególnych rynków dla naszych produktów rolno-spożywczych.
Jednocześnie też od lat prowadzimy akcje promocyjne na rynkach
azjatyckich, arabskich i innych. Nie raz byłem krytykowany za to, że
mocno angażuję się w promocję naszych produktów na rynkach trzecich, ale
dzisiejsza sytuacja potwierdza dobitnie, że obrana droga była i jest
słuszna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *