Edukacja przyszłości  startuje kolejny cykl konsultacji społecznych

Ogólnopolskie konsultacje społeczne – z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organów prowadzących szkoły, kuratoriów oświaty, ośrodków szkolących nauczycieli, uczelni wyższych, wojewódzkich urzędów pracy i społeczności lokalnych – mają na celu skonsultowanie innowacyjnego modelu współpracy ww. podmiotów oraz przedstawienie dobrych praktyk zastosowania rozwiązań zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji oraz w kontekście aktywizacji zawodowej w kraju i na świecie, tak, aby w przededniu uruchomienia nowej perspektywy finansowej, uniknąć błędów popełnionych przez inne kraje.

Konsultacje, pod nazwą „Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa”, są kontynuacją spotkań zapoczątkowanych w 2013 r., które odbyły się w 8 regionach Polski. Pierwsza z zaplanowanych debat odbędzie się 20 października br., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przy ul. Basztowej 22. Kolejna 21 października br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7-10 we Wrocławiu, w godzinach 10.00 – 13.45.

„Ponad dwuletni proces badawczy i diagnostyczny, który opierał się na spotkaniach i zbieraniu opinii na terenie całego kraju, wskazał, że kluczem do przyszłości polskiej edukacji jest w pierwszym rzędzie odpowiednie wsparcie nauczycieli, zarówno jeśli chodzi o nowoczesne narzędzia, jak również o rozwój i motywację. Uczelnie wyższe, przygotowujące przyszłych nauczycieli, są często inkubatorami wzorcowych rozwiązań, które niestety nie są popularyzowane. Nawiązana w tym roku współpraca MEN i MNiSW w zakresie tzw. szkół ćwiczeń, otwiera przed uczelniami nowe możliwości w kontekście akademickich centrów kreatywności. Jest to duża szansa na wdrożenie autorskich rozwiązań, stworzonych przez uczelnie, przy współpracy ze szkołami w poszczególnych regionach Polski.” – powiedziała Agata Tyszkiewicz, Prezes Fundacji Innowacyjna Edukacja, Członek Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Jednym z celów debat jest także omówienie proponowanego modelu współpracy opartego na synergii finansowania szkół podstawowych przez administrację rządową i samorządową, zgodnie z kompetencjami, przy jednoczesnej realizacji zadań własnych.

Konsultacje odniosą się do problemów zidentyfikowanych przez administrację publiczną, jak również bezpośrednich odbiorców – nauczycieli i dyrektorów szkół, a jednocześnie zmierzają do uzgodnienia praktycznego wzorca współpracy i efektywnego działania, dzięki któremu szkoły podstawowe i gimnazja staną się miejscami wspierającymi rozwój, motywacje i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich środowisk. Wsparcie roli nauczyciela jako mentora i architekta twórczego rozwoju jest istotną i palącą kwestią, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zwalnianych nauczycieli, których wartość
dla społeczeństwa jest nie do przecenienia.  

Podczas spotkań będzie miała miejsce dyskusja na temat rzeczywistych przeszkód oraz możliwości wdrażania zmian w systemie nauczania, z perspektywy kwestii aktywizacyjnych oraz przyszłego rynku pracy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Kolejne konsultacje odbędą się we Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie oraz Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *