Powrót do ojczyzny. Kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów w Płocku

Kursy ORPEG w 2021 r.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka rządowa wspierająca naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą, organizuje w dniach 9–17 lipca 2022 r. w Hotelu Starzyński w Płocku kurs adaptacyjno-językowy dla rodaków ze Wschodu. Repatrianci będą m.in. doskonalić język polski, poznawać polskie realia, uzyskają również pomoc w znalezieniu pracy.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) od 2009 r. realizuje na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów i ich rodzin. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie repatriacji jest ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji. Zgodnie z jej definicją repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 1 stycznia 2001 r.) zamieszkiwała na stałe na terytorium: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, a także azjatyckiej części Rosji.

Od 2009 r. do 2021 r. w kursach uczestniczyło 1611 repatriantów.

Podczas kursu w Płocku do nowego życia w Polsce szykuje się 37 osób z Kazachstanu, Uzbekistanu i Rosji. Uczestnicy reprezentują różne pokolenia, są m.in. dziadkowie z wnukami i rodzice z dziećmi. Celem kursu jest pomoc repatriantom w adaptacji w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu języka polskiego. Uzyskają oni wskazówki dotyczące sprawnego wejścia na polski rynek pracy, kontynuacji nauki w polskim systemie edukacji czy włączaniu się w życie społeczności lokalnych. – Każdy z repatriantów to osobna historia, choć tworzą jedną wielką rodzinę. Są zdyscyplinowani i pracowici, bardzo dużo rozumieją po polsku, ale najtrudniej jest z odważeniem się, by zacząć mówić. Podczas tych kilku dni grupa zżywa się ze sobą na tyle mocno, że utrzymują kontakt po zakończeniu kursu, wspierają się i motywują w tworzeniu nowej rzeczywistości – mówi Marta Świrydowicz, jeden z opiekunów kursów. Rekrutacja uczestników została przeprowadzona przez ORPEG we współpracy z urzędami wojewódzkimi oraz samorządami.

Kurs trwa 8 dni i obejmuje 75 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo do poprowadzenia wykładów zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Administracji Skarbowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, kuratorium oświaty, wojewódzkiego urzędu pracy, Instytutu Pamięci Narodowej i centrum pomocy społecznej.

Oprócz części merytorycznej uczestnicy biorą udział w wycieczkach edukacyjnych o tematyce historyczno-kulturowej. Są one szansą na wzmocnienie umiejętności komunikowania się uczestników w języku polskim, a także dają możliwość zgłębienia historii i kultury polskiej.

W 2022 r., w okresie wakacji, odbywają się łącznie trzy kursy: dwa w Warszawie i jeden w Płocku. Uczestniczy w nich 124 repatriantów.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) to jednostka podległa Ministerstwu Edukacji i Nauki. Wspiera i promuje naukę języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim wśród dzieci i młodzieży przebywających za granicą. Koordynuje działalność 70 szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP w 36 krajach, prowadzi dwie szkoły online, kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej na Wschód i do Ameryki Południowej, przekazuje podręczniki i pomoce dydaktyczne, wspiera rozwój zawodowy nauczycieli polonijnych. Z myślą o potrzebach repatriantów ORPEG wydał miniporadnik „Repatriacja krok po kroku” oraz opracowanie „Proces repatriacji w perspektywie psychologicznej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *