Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Rozśpiewana Niepodległa”

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Rozśpiewana Niepodległa"

Niepodległość! Wolność! Dla każdego człowieka – wartości najważniejsze. 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości dla wszystkich Polaków, rozsianych przez wiatr historii po całym świecie, ma znaczenie wyjątkowe.

Po 123. latach przyszła wyśniona, wymodlona, wywalczona – Niepodległość. Nic dziwnego, że 100. Rocznicę jej odzyskania, czci się na różne sposoby. Jak komu serce i rozum podpowiada. Mogą to być marsze różnie nazywane i w różny sposób obchodzone. Często, stanowią one sposobność do wszczynania burd, wyładowania nadmiaru energii na biciu innych uczestników, niszczeniu samochodów, przystanków autobusowych i … cóż tu mówić. Niektórzy Polacy tak podobno rozumieją patriotyzm. Czy istnieją inne formy obchodów? Naturalnie! Podniosłe, przepełnione uczuciem, szczere w wyrazie, które słuchaczom wyciskają łzy wzruszenia. To koncerty Pieśni Patriotycznych. To nie jedyna, oczywiście, ciekawa forma uczczenia tej ważnej rocznicy. Warto wskazać na: wykłady historyków, projekcje filmowe o przypominające historyczne, czy wspomniane powyżej konkursy pieśni patriotycznej.

03.11. 2018r. Instytut Tradycji Narodowej zorganizował, z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. I. Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Rozśpiewana Niepodległa”. Przegląd odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmińskiej – Szczepankowskiej w Słupnie koło Radzymina, niedaleko Warszawy.

W konkursie wzięło udział 12 zespołów i 42 solistów w różnym wieku – od przedszkolaków przez młodzież szkolną po seniorów. Zaśpiewali oni łącznie 64 utwory o tematyce patriotycznej.

W powitaniu gości P. Urszula Bartosiak – prezes Instytutu Tradycji Narodowej powiedziała między innymi: „Szanowni Państwo obecność Państwa w dniu dzisiejszym, to dla mnie duży zaszczyt. Jest to również przykład patriotyzmu, szacunku, który swoją postawą okazujemy Naszej Ojczyźnie”.

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Rozśpiewana Niepodległa"

Przemowy przewodnie wygłosili również: gospodarz obiektu, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie P. Barbara Moczulska oraz P. Piotr Szczepankowski – Chełmiński – wnuk patronki szkoły. Wśród honorowych gości byli: przedstawiciele Światowej Federacji Polskich Kombatantów w randze: generała, pułkownika i majora, Prezesi Światowego Związku Armii Krajowej z Warszawy: Wschód i Wołyń oraz przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele i rodzice dzieci biorących udział w konkursie.

Galę rozpoczął koncert Radzymińskiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Kusia. Zespół zaprezentował utwory o tematyce patriotycznej i filmowej na wysokim poziomie.

Muzyczne zmagania odbywały się w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, juniorzy, młodzież i osoby dojrzałe 18+. Zarówno w występach zespołowych jak i solistów oceniało pięcioosobowe, profesjonalne jury pod przewodnictwem Anety Karczmarskiej.

Jury, podobno, miało wiele trudności z przyznaniem palmy pierwszeństwa (opinia członka jury), gdyż poziom wykonania utworów był nawet wśród przedszkolaków wysoki.

Szczęśliwymi zwycięzcami okazali się: w kategorii przedszkolaki -zespół: II. miejsce zespół „Bajkowe nutki”, III. miejsce zespół „Iskierki” w kategorii przedszkolaki – soliści: II. miejsce Justyna Wasilewska, III. miejsce Julia Kosim. W kategorii młodzież: wyróżnienie dla zespołu „Poranna mgła” z SP 2 w Radzyminie, w kategorii młodzież – soliści: I. miejsce Natalia Moskal, II. miejsce Maria Szczapa oraz Julia Wolska, III. miejsce Martyna Jeziórska oraz Aleksandra Uchańska. Wyróżnione zostały: Dominika Jóźwiak i Anna Oreszczuk.

W kategorii junior – zespół: I. miejsce otrzymały zespoły: „Tęczowe nutki” i „Michalinki” – oba zespoły z SP. 2 w Słupnie. W kategorii junior – soliści I. miejsce przypadło Zuzannie Jabłeckiej oraz Miłoszowi Środzie, II. miejsce otrzymała Martyna Kurek zaś III. miejsce jury przyznało Zuzannie Uchańskiej i Małgorzacie Słomczewskiej. Wyróżnienie otrzymały: Patrycja Dybcio i Aleksandra Wrona. Jury postanowiło przyznać również nagrodę specjalną Adzie Rusieckiej. W kategorii osoby dojrzałe 18+ – jury przyznało jedynie wyróżnienia specjalne dla zespołu „Korniczanie” oraz chóru parafialnego z pw. Św. Andrzeja w Markach.

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Rozśpiewana Niepodległa"

Po zakończeniu każdej kategorii zwycięzcom i ich opiekunom puchary wręczała prowadząca imprezę Urszula Bartosiak, zaś dyplomy – przewodnicząca jury Aneta Karczmarska. P. Karczmarska każdą nagrodę nie pozostawiała bez uzasadnienia werdyktu komisji. W czasie przerw przeznaczonych na obrady jury, można było posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Nadzieja, który działa przy Instytucie Tradycji Narodowej. Nie zabrakło również występu zespołu osób niepełnosprawnych. Artyści na wózkach towarzyszli zespołowi „Nadzieja.” Spektakl obejrzało i pieśni słuchało ponad 700 osób.

Na zakończenie gali, prowadząca, P. Urszula Bartosiak wręczyła statuetki i prezenty członkom jury oraz dyplomy wszystkim partnerom i dzieciom zaangażowanym w obsługę imprezy.

Miła sercu była to impreza. U wszystkich uczestników wywołała duch jedności, sprawiła wszystkim wiele zadowolenia. Była świętem, choć odbywała się w dzień powszedni. Brawo organizatorzy. Brawo wykonawcy. Wielkie brawa dla sponsorów. Wszystkim należy życzyć wielu sukcesów. Organizatorom zaś kolejnej edycji tego prestiżowego przeglądu. To było piękne i mądre uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

tekst: Bartosz Karwacki
zdjęcia: Bartosz Karwacki, Piotr Żyła, Rajmund Damaz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *