Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Mediów

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie Polskich Mediów

TERMIN PIERWSZY: 12.12.2019 r. o godzinie 16:30
TERMIN DRUGI: 12.12.2019 r. o godzinie 17.00
MIEJSCE: Hotel Liberty – Piazza Giuseppe Garibaldi, 33,  Male – Trentino, Włochy

 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad
 3. Wybór Prezydium w osobach Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza Zgromadzenia i Członka
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2018
 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Naczelnej za rok 2018
 9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Naczelnej za rok 2018
 10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
 13. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018
 14. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Naczelnej za rok 2018
 15. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
 16. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Naczelnej
 17. Głosowanie o powołanie nowej Rady Nadzorczej SPM
 18. Głosowanie o powołanie nowego Zarządu SPM
 19. Prezentacja i dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia Polskich Mediów na najbliższe lata
 20. Wolne wnioski
 21. Zamknięcie zgromadzenia

Uwaga! Aktywny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SPM mają członkowie, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w Zgromadzeniu do p. a na adres e-mail: wawa@polskiemedia.org

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *