Tag: Najwyższa Izba Kontroli / NIK

NIK zarzuca TVP niegospodarność

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli skierowali do prezesa Telewizji Polskiej 29 wniosków pokontrolnych. Zwrócili uwagę m.in. na nieprawidłowości w umowach TVP z artystami podczas „Sylwestra Marzeń”, koszty funkcjonowania…