Władze

Władze Stowarzyszenia Polskich Mediów wybrane na Walnym Zgromadzeniu w dn. 23.06.2020 r.

Rada Naczelna

Długosz Wojciech – Przewodniczący
Draba Robert – Zastępca Przewodniczącego
Jastrzębski Marcin – Zastępca Przewodniczącego
Kopciński Zbigniew – Sekretarz
Żwirski Marek
Tuliszka Mirosław
Bajkowski Władysław
Rutkiewicz Artur
Turakiewicz Janusz
Geltz Żaneta
Michalak Wojciech Adam
Hyra Ireneusz Michał

Zarząd

Traczyk Marek – Prezes Zarządu
Kudyba Teresa – Wiceprezes Zarządu
Neczyński Antoni – Wiceprezes Zarządu
Pawlak Grzegorz – Członek Zarządu
Danak-Gajda Jolanta – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Gleb Mirosław – Przewodniczący
Lachmann Robert
Mateńko Ireneusz

Sąd Koleżeński
Zamoyski Marcin – Przewodniczący
Gojdź Andrzej
Kraj Mariusz