O Stowarzyszeniu

Formalna rejestracja Stowarzyszenia Polskich Mediów nastąpiła na początku 2002 roku i od samego początku działamy z rozmachem i dynamiką. Cieszy systematycznie zwiększająca się liczba członków, z satysfakcją odnotowujemy żywe zainteresowanie naszymi poczynaniami samorządowych władz regionalnych i lokalnych. W celu zacieśnienia tej współpracy powołaliśmy przy Stowarzyszeniu Klub Samorządowych Rzeczników Prasowych, którego podstawowym celem jest integracja środowiska rzeczników z dziennikarzami i stworzenie platformy wymiany doświadczeń.

Dużym wydarzeniem był zorganizowany w ubiegłym roku Kongres Mediów Regionalnych i Lokalnych. Obrady toczyły się przy aktywnym udziale przedstawicieli najwyższych władz państwowych, a fakt ten stworzył, licznie przybyłym dziennikarzom z całej polski , okazję do bezpośrednich rozmów, zadania pytań na nurtujące nasze środowisko problemy. Spodziewamy się, że przygotowana na ostatnie dni września br. II Sesja Kongresu jeszcze bardziej scementuje naszą dziennikarską rodzinę, dając szansę do wymiany posiadanej wiedzy i prezentacji dokonań.

Wydaje się, iż jesteśmy na dobrej drodze do umacniania tożsamości społeczności lokalnych, lecz przede wszystkim do skutecznej integracji środowiska dziennikarzy pracujących w różnych mediach na terenie całej Polski. Służą temu liczne organizowane sesje i warsztaty szkoleniowe w różnych miejscach kraju i za granicą. Wiele jednak jeszcze przed nami. Życie niesie nowe wyzwania, prowokuje do jeszcze bardziej intensywnych działań, zmusza do nieustannego wysiłku intelektualnego. Te właśnie wyzwania i szybki rytm codziennego życia są kołem zamachowym funkcjonowania naszego Stowarzyszenia.