Nagrody SDP 2018

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przypomina, że 5 lutego br. mija termin składania materiałów do konkursu o Nagrody SDP na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie opublikowane w 2018 roku. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze i fotoreporterzy.

W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznane będą w 14 kategoriach tematycznych.

Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkursowe:

  • Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego – za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie,
  • Nagroda im. Macieja Łukasiewicza – za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy,
  • Nagroda im. Janusza Kurtyki – za publicystykę o tematyce historycznej,
  • Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – za dziennikarstwo ekonomiczne,
  • Nagroda im. Aleksandra Milskiego – dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności,
  • Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej,
  • Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) – za wyróżniające się dokonania dziennikarskie,
  • Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w porozumieniu z Fundacją Macieja Rybińskiego ustanowiło nową kategorię – Nagrodę im. Krystyny Grzybowskiej za wyróżniające się publikacje o tematyce europejskiej.

SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do następujących kategorii konkursowych:

  • Nagroda im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną
  • Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię o tematyce sportowej.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

Regulamin konkursu: http://sdp.pl/uploads/images/posts/1547478448_Konkurs_SDP_2018_regulamin_v10.pdf

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu: http://sdp.pl/uploads/images/posts/1547478485_Konkurs_SDP_2018_zgloszenie_v3.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *