VI Międzynarodowe Forum Suplementów Diety

 •     prof. dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 •     Poseł Beata Małecka-Libera – Przewodnicząca stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego Sejmu RP
 •     Senator Rafał Muchacki – Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP
 •     Aleksander Sopliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 •     Bogusław Sonik – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek
  Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
  Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
 •     Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 •     dr Jan Orgelbrand – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 •     dr med. Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
 •     Poseł Janina Okrągły – Komisja Zdrowia Sejmu RP
 •     prof. dr hab.n.med. Mirosław Jarosz –  Dyrektor  IŻŻ w Warszawie
 •     Poseł Alicja Dąbrowska – Komisja Zdrowia Sejmu RP
 •     Ewa Jankowska – Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty ‘’PASMI’’
 •     prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski – Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
 •     dr n.med. Piotr Burda – Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
 •     prof. dr hab. Janusz Książyk – Centrum Zdrowia Dziecka
 •     Jarek Lichodziejewski – Prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

VI Międzynarodowe Forum Suplementów Diety-2012 uzyskało wsparcie
merytoryczne Komisji Zdrowia Senatu RP, Komisji Zdrowia Sejmu RP,
Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiego Związku Producentów Leków Bez
Recepty PASMI oraz Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Podczas trzech dni Konferencji organizatorzy planują wystąpienia wielu znakomitych
ekspertów z Polski oraz zagranicy, którzy przedstawią najnowsze
doniesienia z obszaru żywności oraz suplementów diety, jak również omówią
główne problemy, na które napotykają obecnie przedsiębiorcy, producenci
oraz instytucje związane z rynkiem suplementów diety i jego otoczeniem.

Podczas trwania Forum zostaną przeprowadzone warsztaty naukowe oraz
liczne sesje naukowe, podczas których uczestnicy, będą mieć możliwość
zapoznania się z najnowszą problematyką z obszaru suplementów diety, w
różnych jej aspektach .

Więcej informacji na http://suplementydiety2012.com/
Rejestracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *