Zaproszenie na XX Targi Wydawców Katolickich

Tegoroczne Targi odbywać się będą w Wielkim Poście (ze względu na późny
termin Świąt Wielkanocnych oraz kanonizację Jana Pawła II), a mianowicie
przed V Niedzielą Wielkiego Postu. Naszą imprezą, Targami – Świętem
Dobrej Książki – pragniemy włączyć się w realizację hasła Roku
Duszpasterskiego Wierzę w Syna Bożego, ale także w czas przygotowań
siebie samych i naszych odbiorców, odbiorców Dobrej Nowiny do
kanonizacji bł. Jana Pawła II.  Niech spotkanie ze słowem w każdym jego
wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i
dźwiękiem będzie na nowo odkryciem, przypomnieniem nauki Jana Pawła II,
ale także jej wdrożeniem w nasze życie. Niech poprzez nasze Święto
Dobrego Słowa, Dobrej Książki, przesłanie ewangeliczne dotrze do jak
najszerszego kręgu tych, do których jesteśmy posłani. Niech przykładem
dla nas będzie Ojciec święty Franciszek, który „swoją postawą wpisuje
się w radosną i otwartą misję ewangelizacyjną Kościoła. Wierzy głęboko,
że Chrystus posyła nas z Ewangelią do każdego człowieka, bo wszystkich
chce zbawić. W tym duchu Ojciec Święty, w sposób prosty i gorliwy,
odważnie głosi Ewangelię oraz idzie do wszystkich, nie przejmując się,
że niektórzy tego nie rozumieją…”. Pomocą w wypełnianiu naszej misji
niech będzie orędzie zawarte Adhortacji Evangelii Gaudium Ojca świętego
Franciszka. „Dokument bardzo osobisty, konkretny i programowy dla tego
pontyfikatu i Kościoła, a zatem programowy także dla nas”.

Tegoroczne
Targi Wydawców Katolickich, to także Targi Jubileuszowe, bo już
Dwudzieste. Mamy za co dziękować Bogu, za wszelakie łaski i Opatrzność w
naszej misji ewangelizacji na płaszczyźnie Środków Społecznego
Przekazu, w mediach różnego formatu i kształtu. Ze względu na rok
Kanonizacji Jana Pawła II rozpoczynamy co prawda nasz jubileusz w tym
roku, ale podkreślimy go w sposób szczególny w przyszłym 2015 roku,
ufając, że uda się nam zorganizować jeszcze o szerszym i większym
oddziaływaniu nasze Święto Dobrej Książki.

Sale spotkań
autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą salach Zamku
Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie.
Chcielibyśmy, aby formuła imprezy, z natury targowa, wzbogacona została
różnorodnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Dlatego zachęcam Wystawców do
przygotowania licznych spotkań promocyjnych jak i spotkań autorskich. Od
tych spotkań w dużej mierze zależeć będzie jak XX Targi Wydawców
Katolickich będą postrzegane przez media,  przez odwiedzających, a
ostatecznie będą zachęcały tych ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali
Targowej.

W tym roku, wzorem poprzedniej edycji
Targów, zostanie zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych
Wystawców, na którym można będzie wykupić jedną czy więcej półek
książkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także do większego
zaprezentowania dorobku edytorskiego.

Serdecznie
pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i już teraz oczekuję na
wspólne spotkanie w kwietniu, podczas XX Targach Wydawców Katolickich.

ks. Roman Szpakowski SDB
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *