Petycja IGGP – 8% VAT w gastronomii na wszystkie usługi i produkty

Restauracja

Restauracja

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. przedsiębiorców z sektora gastronomii oraz powiązanych z branżą gastronomiczną, zwraca się z petycją o wprowadzenie zmian przepisów prawa podatkowego w ten sposób, by dla wszystkich usług gastronomicznych i kateringowych (w tym żywności i napojów) obowiązywała jednolita stawka podatku od towarów i usług (podatku VAT) tj. stawka 8%.

Pełna treść petycji [PDF]

foto: Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *