Prezes PKOl honorowym profesorem Collegium Humanum

Prezes PKOl honorowym profesorem Collegium Humanum

Prezes PKOl honorowym profesorem Collegium Humanum

Andrzej Kraśnicki został honorowym profesorem Collegium Humanum. Ten zaszczytny tytuł i wyróżnienie przyznał Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego rektor i senat Uczelni w dowód uznania za szerzenie olimpijskich idei, umocnienie pozycji Komitetu w Polsce i na świecie oraz za zaangażowanie w rozwój sportu powszechnego – w tym akademickiego. Uroczystość nadania tytułu honorowego profesora odbyła się podczas inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.

– Andrzej Kraśnicki jest człowiekiem niezwykle aktywnym i zaangażowanym w to co robi. Od 10 lat jest Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i od blisko 15 lat Prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Sport to jego prawdziwa pasja i misja. Prezes PKOl to urodzony przywódca i charyzmatyczna osobowość. Podejmowane przez niego i Polski Komitet Olimpijski działania w obszarze sportu, kultury, edukacji i promocji olimpijskich wartości owocują silną pozycją Komitetu w Polsce i na świecie – mówił w laudacji prof. Paweł Czarnecki – Rektor Collegium Humanum.

– Bardzo dziękuję za ten zaszczytny tytuł, jakim zostałem obdarzony przez Collegium Humanum – uczelnię, której standardem jest przekraczanie granic pomiędzy marzeniami, wiedzą, a rzeczywistymi możliwościami jednostki. Uczelnię, która ma ogromny wkład w proces budowania i doskonalenia społeczności obywatelskiej Polski i Europy. Tytuł profesora honoris causa jest dla mnie nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale przede wszystkim dowodem tego, że świat nauki oraz sportu są sobie niezwykle bliskie pod względem wartości. Tak samo konsekwentnie dążymy do celu, dbamy o rozwój i kształt przyszłych pokoleń, uczymy szacunku, promujemy codzienną samodyscyplinę i dążenie do doskonałości. Pokazujemy, że sukces wymaga ciężkiej pracy i otwartości umysłu. Wartości, które szerzy Collegium Humanum są spójne z tymi, które od wielu pokoleń głosi Międzynarodowy i Polski Ruch Olimpijski – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prezes PKOl – po otrzymaniu tytułu honorowego profesora wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Patriotyzm sportowy i wspólnota wartości. Wyzwania Polskiego Ruchu Olimpijskiego – Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023”. Przedstawił w nim między innymi dokonania Polskiego Komitetu Olimpijskiego – także w obszarze sportu i promocji olimpijskich wartości, misję oraz najważniejsze wyzwania, jakie stoją Polskim Ruchem Olimpijskim w najbliższym czasie. Jednym z najistotniejszych są III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023.

– III Igrzyska Europejskie ta największa multidyscyplinarna impreza sportowa w Europie. Otrzymała wsparcie polskiego Rządu – tym samym zyskała wymiar ogólnonarodowy. Powołany został pełnomocnik Rządu ds. organizacji III Igrzysk Europejskich w randze wicepremiera. Głęboko wierzymy, że Igrzyska nie tylko przyczynią się do rozwoju sportowego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego naszego kraju, ale przede wszystkim będą doskonałą okazją do promocji Polski zarówno w Europie, jak i na świecie. III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą pierwszymi Igrzyskami Europejskimi odbywającymi się w Unii Europejskiej. To dla naszego kraju niezmiernie ważne – podkreślił w wykładzie Andrzej Kraśnicki.

W uroczystości nadania tytułu honorowego profesora Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz inauguracji Roku Akademickiego 2020 – 2021 uczestniczyli między innymi Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, przedstawiciele władz Warszawy i województwa mazowieckiego, Adam Krzesiński Sekretarz PKOl, prof. Bogdan Sojkin – Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, przyjaciele i współpracownicy Prezesa PKOl. Z uwagi na okoliczności w uroczystości wzięła udział ograniczona liczba osób. Całe wydarzenie transmitowane było w Internecie.

***

Andrzej Kraśnicki – od 2010 roku Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (wybrany ponownie w 2013 i 2017 roku), Prezes Polskiej Konfederacji Sportu (2003-2005). Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce (od 2006 roku), członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Prezydenta RP. W 2017 roku został wybrany największą liczbą głosów spośród kilkunastu kandydatów, na członka Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2013 roku. W 2018 roku wybrany przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) na jednego z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Członek i ekspert wielu międzynarodowych komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Jest doktorem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, laureatem wielu prestiżowych nagród, wyróżnień i odznaczeń – w tym Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie – to międzynarodowa uczelnia niepubliczna, którą tworzą wielowymiarowi wykładowcy akademiccy z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim w obszarze edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Collegium Humanum to projekt międzynarodowy, który wyróżnia się ofertą edukacyjną tworzoną w odpowiedzi na potrzeby rynku ludzi młodych, kreatywnych i wyjątkowo zdolnych. Kreatywność i innowacyjność to podstawowe cechy projektowanych produktów edukacyjnych, które powstają w zespołach interdyscyplinarnych przy udziale znanych i cenionych specjalistów-praktyków oraz ludzi świata nauki, ale przede wszystkim dzięki autorskiej platformie relacji międzypokoleniowej, łączącej życie akademickie wielu prestiżowych uniwersytetów światowych z ambitną i wymagającą młodzieżą szkół średnich i ponadgimnazjalnych na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *