Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę „Rodzina 500+”

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, wypłacane rodzicom, obywatelom polskim mieszkającym w Polsce, na drugie i każde kolejne dziecko, do ukończenia przez nie 18 lat. W rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł, świadczenie będzie wypłacane także na pierwsze dziecko. Jeżeli jedno z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne, to świadczenie na pierwsze dziecko będzie wypłacane, kiedy dochód na osobę nie przekroczy 1200 zł.

Elżbieta Rafalska i prezydent RP Andrzej Duda prezentują ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podpisaną przez Prezydenta
Elżbieta Rafalska i prezydent RP Andrzej Duda prezentują ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podpisaną przez Prezydenta

Andrzej Duda, Prezydent RP: – Dziś zostanie zakończony proces legislacyjny ustawy, która rzeczywiście oznacza wsparcie ze strony polskiego państwa dla tych, którzy są w naszym kraju najważniejsi. Dla rodzin, które posiadają dzieci.

Jeżeli patrzymy na zachód Europy, na państwa zamożniejsze od naszego, jeżeli przez tyle lat mówi się, że powinniśmy stamtąd czerpać wzorce, to dzisiaj mogę powiedzieć tak: – Właśnie to jest najlepszy wzorzec. To, że państwo pomaga rodzinom w wychowaniu dzieci. Nie zastępuje. Nie narzuca rodzicom modelu wychowania. Nie wymusza tego, w jaki sposób mają wychowywać swoje dzieci, ale daje możliwość, żeby wesprzeć te rodziny, które dzieci mają, które swoim codziennym życiem wspierają polskie państwo. Aby również otrzymały ze strony państwa wyciągniętą rękę (…) Ta ustawa spowoduje, że poziom życia rodzin, posiadających dzieci, w sposób znaczący ulegnie poprawie.

Ustawa prawdopodobnie przyczyni się do podejmowania przez rodziców decyzji o posiadaniu drugiego i kolejnych dzieci. Zasadnicze znaczenie ma fakt, że do otrzymania świadczenia nie będzie konieczne spełnienie żadnych dodatkowych warunków. Bezwarunkowa gwarancja ze strony państwa, dotycząca comiesięcznej wypłaty 500 zł, oznacza dla rodzin, planujących kolejne dzieci, minimum stabilności.

Z wystąpienia minister Elżbiety Rafalskiej w Sejmie, 9 lutego 2016 r: – Chcemy, by program był długofalowy. Tylko taka polityka rodzinna przynosi efekty. Ludzie muszą uwierzyć, że wsparcie jest wpisane na stałe w otaczającą ich rzeczywistość, aby ewentualnie decydować się na dzieci. Chcemy wypłacać co miesiąc 500 zł netto na wszystkie dzieci od drugiego dziecka i każde kolejne, przez 18 lat ich życia.

Ustawa ,jako całość, będzie realizowana od 1 kwietnia 2016 r. Art. 52, dotyczący wdrożenia ustawy na szczeblu wojewodów i samorządów, wejdzie w życie natychmiast z dniem ogłoszenia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło razem z projektem legislacyjnym rozporządzenie ministra, dotyczące postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. W tym wzory formularzy.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. rodzice będą mogli składać w urzędach gmin i miast wnioski o przyznanie świadczenia. Urzędy będą miały 3 miesiące na weryfikację wniosków. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Ustawa była procedowana jako projekt rządowy przedstawiony przez minister Elżbietę Rafalską do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, w dniu 9 lutego 2016 r. W głosowaniu nad odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu, za odrzuceniem głosowali wszyscy posłowie Klubu Poselskiego Nowoczesna i 8 posłów Klubu Kukiz’15. Pozostali posłowie poparli dalsze procedowanie ustawy albo wstrzymali się od głosu.

Za sprawą dwóch uchwał, podjętych przez Sejm 9 lutego 2016 r., proces legislacyjny trwał rekordowo krótko. Posłowie zdecydowali, że dalsze prace zostaną ograniczone do zaopiniowania projektu przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. W kolejnej uchwale zobowiązali Komisję do zakończenia prac w takim terminie, aby możliwe było przegłosowanie projektu jeszcze na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Następnego dnia, 10 lutego, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zakończyła prace nad projektem ustawy. 11 lutego ustawa została przyjęta przez Sejm.

Senat przyjął projekt bez poprawek i 12 lutego 2016 r. trafił on do Prezydenta. Prezydent mógł ustawę podpisać i zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, zawetować i przekazać Sejmowi do ponownego rozpatrzenia albo przekazać do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania zgodności z Konstytucją.

17 lutego 2016 r. Prezydent podpisał ustawę i zarządził jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Robert Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *