Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej

Restauracja

Restauracja

16 października 2020 r. zawiązał się Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej. Celem Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej jest wypracowanie z Rządem RP rozwiązań funkcjonowania branży gastronomicznej w czasie epidemii na zdrowych zasadach ekonomicznych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony seniorów 65+.

Postulaty Sztabu Kryzysowego do Rządu RP:

1. Żądamy merytorycznego uzasadnienia ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej branży gastronomicznej wprowadzonego przez Rząd RP.

Wnioskujemy do Rządu RP o przedstawienie mechanizmu i merytoryki decyzji lockdown z 13 marca 2020 r. i obecnego ograniczania działalności do godz. 21:00.

Cel merytoryczny I: Przeciwdziałanie kryzysowi całej branży gastronomicznej ze względu na wywołanie paniki społecznej, zakaz wychodzenia z domu, ograniczania swobody działalności gospodarczej w pierwszej fazie od 13 marca 2020 r. i w obecnej fazie ograniczania czasowego działania lokali do 21:00 (70% lokali gastronomicznych osiąga 80% przychodów w godzinach 19:00 – 24:00).

Lider: Jacek Czauderna

Cel merytoryczny II: Sztab przygotowuje Program Bezpieczna Restauracja – pragmatyczne standardy ograniczeń i funkcjonowania operacyjnego lokali.

Lider: Jarek Walczyk

2. Żądamy wprowadzenia stałej i jednolitej stawki VAT – 8% na wszystkie produkty i usługi w gastronomii od dnia 01.11.2020 r.

Cel merytoryczny: Skuteczna ochrona branży gastronomicznej przed drastycznie pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym i utratą płynności finansowej. Pomoc w przetrwaniu branży i odbudowy strat finansowych po pierwszym i obecnym lockdown. Opracowanie wyliczeń korzyści płynących dla Skarbu Państwa na skutek liniowego podatku VAT na wszystkie usługi gastronomiczne jako stymulatora rozwoju branży.

Lider: Jacek Czauderna we współpracy ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców

3. Domagamy się „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarcz antykryzysowej dla Turystyki.

Na wzór Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…, w tym:

 • stworzenia Funduszu Gwarancyjnego dla Gastronomii Polskiej w ramach Tarczy, dla wierzycieli w szczególności właścicieli nieruchomości
 • gwarancji dla banków i uruchomienie nieoprocentowanych pożyczek dla gastronomii
 • gwarancji dla klientów dokonujących wpłat zaliczek na wydarzenia grupowe w obiektach
 • umorzenie obowiązku spłat dotacji z PFR
 • preferencyjny ZUS dla pracowników gastronomii

Cel merytoryczny: Opracowanie zapisów do takiej Ustawy

Lider: Sławomir Grzyb

 

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej tworzą przedstawiciele organizacji i dostawców gastronomicznych w Polsce:

 1. Agnieszka Huszczyńska – Prezes Zarządu Evential Sp. z o.o.
 2. Sławomira Gudaszewska – General Manager Gastro Magic Piotr Wieczorek
 3. Wioletta Bielecka – Trade Marketing & Digital Manager Bonduelle Polska S.A.
 4. Jarosław Uściński – Prezes Zarządu OSSKiC
 5. Jarosław Walczyk – Prezes Zarządu Fundacji KSK
 6. Marcin Soból – Prezes Zarządu Euro-Toques Polska
 7. Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP
 8. Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP
 9. Jan Polcyn – Prezes Zarządu Dora Metal Sp. z o.o.
 10. Maciej Wroński – Członek Zarządu Rational Sp. z o.o.
 11. Wojciech Chojnicki – Prezes Zarządu Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.
 12. Marek Uszyński – Dyrektor Operacyjny Stalgast Sp. z o.o.
 13. Piotr Konieczny – Członek Zarządu NKF Investment Group
 14. Krzysztof Heller – Prezes Zarządu Doha Sp. z o.o.
 15. Krzysztof Szulborski – Prezes Zarządu SKP
 16. Grzegorz Kazubski – Prezes Zarządu PSGiB
 17. Łukasz Konik – Prezes Zarządu PIK
 18. Jacek Jakubczak – Prezes Zarządu SLK
 19. Marcin Socha – Wiceprezes SMKiC
 20. Michał Markowicz – Wiceprezes Fundacji ŚSKiK

Sztab ma charakter tymczasowy i jest otwarty na udział kolejnych podmiotów.

Sztab obraduje w każdy piątek w Centrum Olimpijskim w Warszawie od 9.30, a w razie potrzeby codziennie on line.

Zaproponowano aby stworzyć Budżet, który pozwoli Sztabowi zaangażować podmioty zewnętrzne (np. Kancelarie prawne, podatkowe, Ekspertów) do opracowania merytorycznych analiz, raportów i propozycji Ustaw.

Do pobrania: Petycja do Premiera RP – Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej [PDF]

foto: Pixabay

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *