Walne zgromadzenie Warszawskiej Izby Gospodarczej. Zmiany w statucie i nowe inicjatwy

Zgromadzenie walne WIG

Zgromadzenie walne WIG

20 lipca w hotelu ARCHE KRAKOWSKA odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie członków Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Prezes WIG Marek Traczyk podsumował miniony, szalony rok 2020, w którym, pomimo wielu przeciwności, udało się jednak wspierać zrzeszonych członków w trudnym pandemicznym czasie, a także zorganizować wiele webinarów, szkoleń i przede wszystkim spotkań B2B online, kojarzących międzynarodowy biznes.

Zmiany w statucie WIG

Podczas spotkania, prowadzonego w formule hybrydowej, podjęto między innymi uchwały związane ze zmianą statutu WIG. Do istniejącego dokumentu dodano zapisy związane z ochroną interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec administracji państwowej i lokalnej oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.

Nowym, ważnym punktem w zmienionym statucie jest wspieranie integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych utratą pracy i wykluczeniem społecznym oraz propagowanie idei równości praw kobiet i mężczyzn w obszarze zawodowym.

W nowym statucie znalazł się także zapis o wspieraniu wspólnot społecznych i lokalnych, oraz prowadzeniu działalności promującej handel zagraniczny, a także polską kulturę, sztukę i dorobek naukowy za granicą.

Nowe inicjatywy WIG

Sieć hoteli ARCHE jest członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej. Wszystkie hotele marki, poza komfortowymi pokojami, posiadają znakomite zaplecze konferencyjne z doskonale wyposażonymi salami. Tegoroczne zwyczajne walne zgromadzenie członków WIG było okazją do uroczystego nadania jednej z sal w hotelu ARCHE KRAKOWSKA imienia Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Wszystkim członkom izby, uczestniczącym (zarówno osobiście jak i online) w walnym zgromadzeniu, serdecznie dziękujemy za aktywny udział i ciekawe propozycje nowych inicjatyw WIG, min. takich jak apel Mariusza Krupy o zwrócenie uwagi na rosnący problem cukrzycy wśród polskiego społeczeństwa i potrzebę edukacji w tym aspekcie.

Szczególnie ważnym był głos Żanety Geltz z Hipoalergiczni, która poruszyła kwestię konieczności szerzenia świadomości na temat pożywienia pozbawionego szkodliwych trucizn i potrzeby promocji rolnictwa ekologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *