Warsztaty obywatelskiego prawa do petycji

Senat wraz z Instytutem Spraw Publicznych, 22 maja 2015 r. organizują warsztaty dla dziennikarzy poprzedzające wejście w życie ustawy o petycjach.

Zgodnie z ustawą, która wchodzi w życie 6 września 2015 r., każdy obywatel, składając petycję będzie mógł postulować zmiany w prawie, jeśli uczyni to w interesie publicznym, a nie prywatnym. Petycję obywatele będą mogli składać także do władz publicznych. Nowe prawo gwarantuje, że każda petycja będzie rozpatrzona w określonym terminie, a obywatel składający petycję zostanie poinformowany, w jaki sposób została ona załatwiona. Ustawa zatem będzie miała wpływ na umocnienie demokracji bezpośredniej w naszym kraju.

Zarówno obywatele jak i władze publiczne nie mają doświadczeń związanych z instytucją petycji. Dlatego Senat i Instytut Spraw Publicznych angażują się w upowszechnienie wiedzy na temat tego nowego prawa obywatelskiego i 19 maja br. ruszają z kampanią informacyjno-edukacyjną. Jej celem jest wskazanie możliwości i zasad składania petycji, jako skutecznego narzędzia wpływu na bieg spraw publicznych oraz wsparcie instytucji publicznych i samorządów w przygotowaniach do wykonywania zadań wynikających z ustawy o petycjach.

Szanowni Państwo, mamy świadomość, że tylko dzięki Państwa pracy i życzliwości możemy dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców. Mamy też nadzieję, że upowszechnienie wiedzy nt. korzystania z tego nowego prawa obywatelskiego, które daje zupełnie nowe możliwości uczestniczenia w życiu publicznym, pozwoli przełamać problem zbyt małej partycypacji społecznej w decyzjach podejmowanych przez władze publiczne na każdym szczeblu i przekonać, że obywatele dzięki petycji mogą mieć wpływ na sprawy publiczne.

W związku z tym serdecznie zapraszamy dziennikarzy do udziału w warsztatach.

Będą one okazją m.in. do spotkania z twórcami ustawy, do przekonania się jak z prawa do petycji korzystają obywatele w innych krajach, do zapoznania się z nowymi analizami aktywności obywatelskiej w Polsce, do poznania możliwych „schematów” rozpatrywania petycji, a także będzie można napisać przykładową petycję i porozmawiać ze znanym językoznawcą.

Warsztaty odbędą się 22 maja 2015 r. w sali nr 217 w Senacie RP, ul. Wiejska 12, Warszawa. Początek o godz. 10.00, zakończenie ok. godz. 15.30.

Warunkiem udziału jest akredytacja przez stronę http://senat.biuroprasowe.org/formularze/akredytacja/ oraz potwierdzenie akredytacji na podany przy niej adres mailowy.

Patronat medialny: Stowarzyszenie Polskich Mediów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *