Znamy laureatów Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

25. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” przeszła do historii, 22 września na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Uroczystej Jubileuszowej Gali ogłoszono zwycięzców trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane.

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Ranga i zasięg konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” rośnie nieprzerwanie od 25 lat. Zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji ratując materialne dziedzictwo narodowe. Dzięki metodycznej współpracy z naczelnymi organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi i różnymi instytucjami organizator Konkursu Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego wypracowało metody pracy, dzięki którym dociera wszędzie tam gdzie mają miejsce procesy modernizacyjne. Z roku na rok obiektów zgłaszanych przybywa pomimo zmian w koniunkturze gospodarczej i politycznej.

W Jubileuszowej 25. edycji Konkursu udział wzięło ponad 470 inwestycji z Polski, z czego do Finału zakwalifikowało się 87 realizacji, wszystkie były wizytowane przez Jury Konkursu. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski.

Co roku konkurs niesie ze sobą coś nowego, odpowiada na potrzeby uczestników. Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji decyduje, jaki kształt będzie miała każda kolejna edycja. W konkursie swoje nagrody przyznają Marszałkowie za wyróżniające się obiekty w regionach.

Z każdym rokiem rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta, poprzeczka ciągle idzie w górę. Komisja Konkursowa nagradza między innymi, jakość stosowanych materiałów, nowoczesność, rezultaty ekologiczne, efektywność procesów technologicznych. Zgłoszone inwestycje konkurują ze sobą w określonych kategoriach konkursowych. Ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród na Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

W Jubileuszowej XXV Gali uczestniczyli przedstawiciele Honorowych Patronatów: Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Marszałkowie Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Województwa Małopolskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Budownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Związku Powiatów Polskich, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

W Uroczystej Gali wzięły także udział media, które sprawują patronat nad XXV Jubileuszową edycją Konkursu, m.in., Dziennik Rzeczpospolita, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodnik Projektanta, Serwis Budowlany Muratorplus.pl, Polish Market, Fakty Magazyn Gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Polcen, Miesięcznik Materiały Budowlane, Magazyn Mosty, Magazyn Autostrady, Magazyn Kruszywa, Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM, Dwutygodnik Las Polski, Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile, Elity, Vip, Magazyn, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz przedstawiciele Partnerów: Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Budownictwa, Warszawska Izba Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Słowacko-Polska Izba Przemysłowo Handlowa, Warszawska Izba Gospodarcza, Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Zamek Królewski w Warszawie.

Jury Konkursu nagradza perfekcyjne wykonanie, przemyślane projekty i świadome inwestycje. Dla nas, organizatorów i jurorów, liczą się inwestycje z ideą, potraktowane z szacunkiem dla osiągnięć poprzednich pokoleń oraz środowiska naturalnego.

Laureaci i Finaliści 25 edycji Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *