125. rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. “Hubal”

125. rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego

125. rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego

22 czerwca w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 125. rocznicę urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” odbyła się konferencja naukowa pt. “Henryk Dobrzański „Hubal” – PAMIĘĆ-WARTOŚCI-DZIEDZICTWO”.

Konferencji towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenie “Hubalowa Rodzina” oraz Henryka Sobierajskiego pt. “Henryk Dobrzański. Hubal 1897-1940”.

Spotkanie rozpoczął Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytaniem listu Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. Następnie list wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego odczytał zebranym Robert Matejuk – redaktor naczelny Zielonego Sztandaru. Wicedyrektor Muzeum Niepodległości Tomasz Jagodziński poinformował o obchodach Roku „Hubala” na Mazowszu oraz inauguracji Roku mjr. Henryka Dobrzańskiego, która miała miejsce w naszym Muzeum. Głos zabrał także Henryk Sobierajski – wnuk majora.

Dr Mateusz Ratyński przybliżył zebranym  rys biograficzny majora Henryka Dobrzańskiego, zaś Historyk Longin Kaczanowski mówił o akcjach okupanta niemieckiego przeciwko Hubalowi.

Konferencję poprowadził wybitny historyk prof. Romuald Turkowski. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, wydawnictwo Green Light Media i dwutygodnik „Zielony Sztandar”.

źródło: Muzeum Niepodległości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *