22 sierpnia: Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

W 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Stało się to w reakcji na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotyczą przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą doniesienia różnych międzynarodowych organizacji, m. in. raport Open Doors, według którego ok. 340 mln chrześcijan jest obecnie narażonych na wyjątkowo ciężkie prześladowania – to o 80 mln więcej niż w poprzednim roku. Między rokiem 2019 a 2020 liczba chrześcijan zamordowanych z powodu swojej wiary wzrosła o 60%. W samej Polsce w 2020 roku odnotowano 280 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie ma przypominać społeczeństwu o nienaruszalnym miejscu wolności sumienia i religii w katalogu praw człowieka. Jego rolą jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na trudną sytuację ofiar prześladowań, a jednocześnie pobudzenie do respektowania praw mniejszości wyznaniowych i propagowania tolerancji religijnej. Państwa członkowskie ONZ i organizacje międzynarodowe, ale także wspólnoty lokalne i jednostki mogą potraktować Międzynarodowy Dzień jako impuls do angażowania się w działania upamiętniające ofiary oraz zachętę do skutecznej pomocy poszkodowanym.

Laboratorium Wolności Religijnej, jako projekt ukierunkowany na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, już po raz drugi podjęło się organizacji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Głównym ich elementem będzie podświetlenie na czerwono budynków urzędów i instytucji kultury w całym kraju. W zeszłoroczną akcję włączyło się kilkadziesiąt urzędów i instytucji, m. in.:

  • budynek główny Urzędu Miasta Torunia, elewacja Areny Toruń, napis na ścianie CKK Jordanki oraz wnętrze kościoła pw. Świętego Ducha w Toruniu,
  • poznański ratusz na Starym Rynku (Muzeum Historii Miasta Poznania),
  • Tauron Arena Kraków oraz Kładka o. Laetusa Bernatka w Krakowie,
  • Filharmonia Szczecińska,
  • Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
  • Pałac Branickich oraz Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku,
  • Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogólnopolska inicjatywa zapoczątkowana przez Laboratorium ma służyć budowaniu poczucia solidarności z prześladowanymi, a także podnosić społeczną świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i religii. Laboratorium stawia sobie za cel udzielanie pomocy poszkodowanym, a także uświadamianie opinii publicznej o istnieniu, a wręcz obserwowanym nasileniu wrogości wobec religii, która w przestrzeni publicznej przybiera często formę bagatelizowanych z początku naruszeń. Poprzez kształtowanie postawy szacunku wobec wolności sumienia i religii jako podstawowego prawa człowieka Laboratorium przypomina o należnym jej miejscu w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie.

Więcej informacji na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl oraz na FB (@LaboratoriumWolnosci) i Twitterze (@LWR_PL).

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *