3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce

3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce

Krakowskie Centrum Kongresowe ICE gości w dniach 27-28. kwietnia 2017 roku uczestników 3. Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce. Tematyka sesji i zapowiedziana treść jednego z dokumentów końcowych wskazują, że organizatorzy – Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komisja Europejska – traktują problematykę etyki szerzej, niż jej tradycyjne znaczenie, obejmując nim także zagadnienia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonali Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Sekretarz Generalny UNWTO Taleb Rifai i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Uczestników Kongresu pozdrowiła także, przez transmisję video, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska. Zdaniem ministra Witolda Bańki, pojęcie etyki zyskuje co roku na znaczeniu. Rozwój turystyki oparty o Globalny Kodeks Etyki służy pogłębianiu wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy narodami i społeczeństwami. Działalność turystyczna rozwijana we właściwy sposób pomaga chronić środowisko i zasoby naturalne. Jest prowadzona z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Przestrzeganie zasad etycznych przekłada się bezpośrednio na cały rynek turystyczny. Taleb Rifai, mówiąc o stałym wzroscie znaczenia turystyki w globalnej gospodarce, wskazał na szczególne jej znaczenie jako “mostu dla pokoju”. Etyczne funkcjonowanie rynku turystycznego to przede wszystkim przestrzeganie praw człowieka, w tym zaprzestanie eksploatacji pracowników i seksualnego wykorzystywania dzieci. Podkrelił także, że nie możemy ulec terrorowi i ograniczyć prawo do podróży. Prezydent Jacek Majchrowski przypomniał, że Kraków znalazł się na pierwszej liście światowego dziedzictwa UNESCO a obecnie turystyka, przyciągająca rocznie ponad 12 mln. gości, stanowi podstawę utrzymania dla 20% mieszkańców miasta.

Merytorycznego wprowadzenia do tematyki obrad dokonał Przewodniczący Światowego Komitetu ds. Etyki w Turystyce Pascal Lamy. Wskazał on na rolę turystyki jako środka budowy mostów między społeczeństwami, mającą jednak czasem także swoją ciemną stronę: wszyscy działający w turystyce ponoszą odpowiedzialność za to, aby nie szkodzić społecznościom lokalnym, aby nikt nie był wykluczony z możliwości uprawiania turystki. Kodeks Etyki w Turystyce, stanowi mapę drogową realizacji celów zrównoważonego rozwoju a Kongres platformę rekomendującą nowe rozwiązania całej branży i władzom publicznym na całym świecie.

Pierwsza sesja poświęcona została tematowi “Zarządzanie turystyką jako czynnik zrównoważonego rozwoju”. Wystąpili w niej Renata Králová (Czechy), Evaldas Gustas (Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego UNWTO), Gheorghe Bogdan Tomoioaga (Rumunia), Marion Weber (Niemcy), George Tziallas (Grecja) i Xavier Font (University of Surrey). Sprawozdanie z dyskusji zamieścimy w następnej relacji.

Wieczorem w Sukiennicach prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wydał uroczystą kolację, podczas której uczestnicy Kongresu mieli okazję do podziwiania dzieł polskich malarzy i rzeźbiarzy, zgromadzonych w salach Muzeum Narodowego.

Janusz Turakiewicz z Krakowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *