Będą reklamy w filmach dla dzieci? Sejm znowelizował ustawę o radiofonii i telewizji

Nagrywanie audycji telewizyjnej
Nagrywanie audycji telewizyjnej
Fot. Unsplash

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, która zakłada m.in. zmiany w zasadach lokowania produktu oraz dopuszcza możliwość przerywania reklamami dłuższych niż 60 minut filmów dla dzieci.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 442 posłów, 434 było za, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili cztery poprawki, zgłoszone w ramach dodatkowego sprawozdania sejmowej komisji kultury i środków przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

Obecne zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii są wprowadzane w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które dotyczą m.in. prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo.

Co zakłada nowelizacja?

Nowelizacje obydwu ustaw zakładają m.in. „odejście od generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalności lokowania produktu jako zasady, od której przewidziane są wyjątki”. Ponadto, wprowadzono możliwość przerywania reklamami filmów dla dzieci dłuższych niż 60 minut oraz przerywanie transmisji zawodów sportowych w celu nadania pojedynczej reklamy.

Rozszerzony został także obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla nadawców telewizyjnych posiadających siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej, a osiągających przychody w Polsce.

Zmiany obejmują ponadto modyfikację obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych, nakładając na nadawców, dostawców usług VOD oraz dostawców platform obowiązek udostępniania na stornach internetowych danego podmiotu informacji o osobach zarządzających danym podmiotem, a także o strukturze właścicielskiej i wszystkich udziałowcach posiadających powyżej 5 proc. udziałów.

Ponadto, nowelizacje dotyczą krajowego organu regulacyjnego (czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) oraz modyfikują reguły dotyczące stosowania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *