Biotechnologia: Nadzieja na skuteczne zahamowanie rozwoju miażdżycy – grupę badawczą reprezentuje Polak

Laboratorium
Laboratorium
Fot. Unsplash

Dr hab. Michał Ponczek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczył w badaniach, w których za pomocą narzędzi bioinformatycznych wykryto nowe inhibitory białka zaangażowanego w rozwój miażdżycy.

Miażdżyca jest chorobą rozwijającą się na skutek wystąpienia przewlekłej reakcji zapalnej w śródbłonku tętnic, gdzie tworzy się blaszka miażdżycowa – złogi różnych substancji, głównie cholesterolu. Jej formowanie powoduje ograniczenie przepływu krwi w naczyniu krwionośnym, co w zaawansowanym stadium choroby może zmniejszać światło tętnicy nawet do 80%. Za transport cholesterolu we krwi odpowiadają lipoproteiny o małej (frakcja LDL) i dużej (frakcja HDL) gęstości. Ze względu na to, że frakcja LDL zawiera dużo więcej cholesterolu, to jej przypisuje się główną rolę w powstawaniu złogów. Rozwój miażdżycy często powoduje poważne incydenty sercowo-naczyniowe w organizmie, takie jak: nadciśnienie, choroba niedokrwienna czy zawał serca. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. przyczyną ponad 35% wszystkich zgonów były choroby układu krążenia, dlatego tak ważne jest opracowanie skutecznych leków hamujących postępowanie miażdżycy. Wiele badań genetycznych przeprowadzonych in vitro na komórkach ludzi i zwierząt wskazało białko PCSK9 jako najważniejszy czynnik regulujący stężenie frakcji LDL w osoczu krwi. Świadczy to o jego znaczącej roli w progresji zmian miażdżycowych i powikłań z nimi związanych. PCSK9 to proproteinowa konwertaza subtylizyny/keksyny typu 9, która ma zdolność wiązania się z receptorem LDL (LDLR), powodując wzrost pobierania cholesterolu w organizmie. Zablokowanie tego białka jest zatem skorelowane z zapobieganiem progresji miażdżycy, a tym samym – ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Więcej na biotechnologia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *