Biotechnologia: Pierwsza trójwymiarowa struktura ludzkiego receptora zapachu

Zapach
Zapach
Fot. Unsplash

Naukowcy z UC San Francisco opracowali pierwszy trójwymiarowy obraz na poziomie molekularnym ukazujący, w jaki sposób cząsteczka zapachu aktywuje receptor zapachowy w organizmie człowieka. Stanowi to ogromny postęp w badaniach nad zmysłem węchu i otwiera drogę do jeszcze bardziej zaawansowanych przedsięwzięć, np. projektowania cząsteczek zapachowych.

Receptory węchowe to receptory wiążące cząsteczki zapachowe na powierzchni komórek węchowych – stanowią połowę największej i najbardziej zróżnicowanej rodziny receptorów w organizmie człowieka. Lepsze zrozumienie ich funkcjonowania pozwala na nowe odkrycia dotyczące szeregu ważnych procesów biologicznych człowieka. Naukowcy przyznają, że stworzenie trójwymiarowego obrazu stanowiło główny cel w dziedzinie badań nad zmysłem węchu. Kolejnym marzeniem jest mapowanie interakcji tysięcy cząsteczek zapachowych z setkami receptorów węchowych, aby chemicy mogli zaprojektować cząsteczkę i przewidzieć jej zapach. Jej opracowanie nie jest jednak możliwe bez wizualizacji prezentującej, w jaki sposób cząsteczki zapachowe reagują z odpowiadającymi im receptorami zapachu. Każdy z zapachów, które możemy wyczuć, składa się z mieszaniny różnych cząsteczek zapachowych, a każdy typ cząsteczki może zostać wykryty przez szereg receptorów, tworząc zagadkę dla mózgu, konieczną do rozwiązania za każdym razem, gdy nos poczuje woń czegoś dotąd nieznanego. Obserwacja, w jaki sposób receptor zapachowy wiąże środek zapachowy, wyjaśnia, jak działa ten proces na podstawowym poziomie.

Więcej na biotechnologia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *