Biotechnologia: Polskie badaczki z szansą na przełom w terapii glejaka

Mózg

Mózg

Glejak wielopostaciowy to najbardziej agresywny i zabójczy nowotwór mózgu. Ze względu na wysoki stopień złośliwości oraz złe rokowania pozostaje jednym z największych wyzwań medycznych w dziedzinie onkologii. Tymczasem biolożki z Uniwersytetu Warszawskiego dokonały przełomowych odkryć podczas badań nad tą chorobą. Opisano je na łamach „EMBO Reports” oraz „Cell Death and Disease”.

Przełomu w badaniach nad patogenezą glejaka dokonała dr hab. Anna Malik z Wydziału Biologii UW. Badania pod jej kierunkiem prowadzone były przez Grupę Badawczą Neurobiologii Komórkowej z Wydziału Biologii UW oraz współpracowników z Polski, Niemiec, Holandii i Danii. – Głównym powodem złych rokowań osób cierpiących na glejaka wielopostaciowego jest wadliwa odpowiedź układu odpornościowego wobec nowotworu. Paradoksalnie komórki, które powinny hamować rozwój glejaka, uczestniczą we wspieraniu jego wzrostu. Za zjawisko to odpowiedzialne są przede wszystkim mikroglej oraz makrofagi, które w mikrośrodowisku glejaka nabierają cech pronowotworowych i stają się jego sojusznikami. Odkryliśmy, że istotną rolę w tym procesie odgrywa receptor SorLA. Wysoki bądź niski poziomu ekspresji genu kodującego SorLA jest powiązany z konkretnymi własnościami komórek – pronowotworowymi lub prozapalnymi – wskazuje dr hab. Anna Malik.

Więcej na biotechnologia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *